Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Element media - atrybut "autoplay"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Jeżeli chcemy, aby odtwarzanie przez przeglądarkę internetową zasobu internetowego reprezentowanego przez któryś z elementów HTML należących do kategorii elementy media rozpoczęło się automatycznie, wtedy należy skorzystać z atrybutu logicznego autoplay.

Przykład:

<video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4" autoplay></video>

Rezultat:

Odtwarzanie przez przeglądarkę internetową zasobu internetowego film-01.mp4 znajdującego się pod adresem https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4 oraz reprezentowanego przez przykładowy element video rozpoczęło się automatycznie (zaraz po wczytaniu do okna wspomnianej przeglądarki internetowej), ponieważ do wspomnianego elementu video został dodany atrybut autoplay.