Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Element media - atrybut "controls"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Jeżeli chcemy, aby któryś z elementów HTML należących do kategorii elementy media posiadał domyślne przyciski interfejsu użytkownika służące do kontrolowania odtwarzania zasobu internetowego, wtedy należy skorzystać z atrybutu logicznego controls.

Przykład:

<video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4"></video>
<video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4" controls></video>

Rezultat:

Nasz pierwszy przykładowy element video reprezentujący zasób internetowy film-01.mp4 znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4 nie posiada żadnych przycisków interfejsu użytkownika służących do kontrolowania odtwarzania wspomnianego zasobu internetowego film-01.mp4.

Natomiast nasz drugi przykładowy element video reprezentujący zasób internetowy film-01.mp4 znajdujący się pod adresem https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4 posiada domyślne przyciski interfejsu użytkownika służące do kontrolowania odtwarzania wspomnianego zasobu internetowego film-01.mp4, ponieważ do wspomnianego elementu video został dodany atrybut controls.