Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Element media - atrybut "preload"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Jeżeli chcemy, aby zasób internetowy reprezentowany przez któryś z elementów HTML należących do kategorii elementy media został wczytany do okna przeglądarki internetowej według wybranego przez nas sposobu, wtedy należy skorzystać z atrybutu preload.

Przykład:

<video src="https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4" preload="none" controls></video>

Rezultat:

Do momentu, aż użytkownik odwiedzający nasz dokument HTML nie zdecyduje się na kliknięcie na przycisk rozpoczynający odtwarzanie zasobu internetowego film-01.mp4 znajdującego się pod adresem https://webkod.pl/files/html/film-01.mp4 oraz reprezentowanego przez przykładowy element video, wspomniany zasób internetowy film-01.mp4 oraz żadne informacje o wspomnianym zasobie internetowym film-01.mp4 nie zostaną wczytane do okna przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu video został dodany atrybut preload wraz z wartością none.