Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Element media - alternatywny zasób internetowy

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Za pomocą elementu source możemy wskazać dla przeglądarki internetowej zasób internetowy, który ma pełnić rolę alternatywnego (zamiennego) zasobu internetowego, który to zasób internetowy może być reprezentowany przez któryś z elementów HTML należących do kategorii element media.

Przykład:

<audio controls>
  <source src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.wav">
  <source src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.ogg">
  <source src="https://webkod.pl/files/html/utwor-01.mp3">
</audio>

Jeżeli nasz przykładowy element audio zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej, która to przeglądarka internetowa nie obsługuje zasobu internetowego typu .wav, wtedy nasz przykładowy element audio będzie reprezentował zasób internetowy typu .ogg, lecz jeżeli wspomniana przeglądarka internetowa nie obsługuje zasobu internetowego typu .ogg, wtedy nasz przykładowy element audio będzie reprezentował zasób internetowy typu .mp3, natomiast jeżeli wspomniana przeglądarka internetowa nie obsługuje zasobu internetowego typu .mp3, wtedy nasz przykładowy element audio nie będzie reprezentował żadnego zasobu internetowego.