Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Znaki specjalne

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Znaki specjalne są tymi znakami, które nie możemy znaleźć bezpośrednio na naszej klawiaturze lub które możemy znaleźć na naszej klawiaturze, lecz które, z jakiejś przyczyny, musimy zapisać w nieco inny sposób w naszym kodzie HTML.

W jaki sposób wyświetlić w oknie przeglądarki internetowej następujący ciąg znaków?

<article>przykładowa zawartość</article>

Przecież gdy do kodu HTML dodamy ciąg znaków <article>przykładowa zawartość</article> przeglądarka internetowa w swoim oknie wyświetli nam następujący rezultat:

przykładowa zawartość

Czyli treść reprezentowaną przez zawartość elementu article, którą to treścią w tym wypadku jest ciąg znaków przykładowa zawartość.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam znaki specjalne, które możemy zapisywać na kilka sposobów. Na przykład podając ich nazwę pomiędzy znakiem &, a znakiem ;. Nazwą dla znaku < jest nazwa lt. Natomiast nazwą dla znaku > jest nazwa gt.

Przykład:

&lt; &gt;

Rezultat:

< >

Przykład:

&lt;article&gt;przykładowa zawartość&lt;/article&gt;

Rezultat:

<article>przykładowa zawartość</article>

Innym sposobem zapisywania znaku specjalnego jest podanie numeru interesującego nas znaku specjalnego, lecz tym razem pomiędzy znakami &#, a znakiem ;.

Przykład:

&#9829; &#9733; &#9829; &#9733; &#9829; &#9733; &#9829;

Rezultat:

♥ ★ ♥ ★ ♥ ★ ♥

Przykładową tabelę znaków specjalnych możemy znaleźć pod wskazanym adresem: www.freeformatter.com.