Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Komentarz języka HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W kodzie HTML oprócz różnych elementów HTML możemy również umieszczać komentarze języka HTML.

Składnia komentarza języka HTML prezentuje się następująco:

<!-- miejsce na Twój komentarz -->

Komentarze języka HTML nie są żadną istotną informacją dla przeglądarki internetowej, są wręcz przez nią ignorowane na swój sposób. Komentarze języka HTML nie są również żadną istotną informacją dla użytkownika czytającego treść naszej strony internetowej, ponieważ przeglądarka internetowa nie wyświetla w swoim oknie zawartości posiadanej przez komentarz języka HTML. Jednak komentarze języka HTML mogą być istotną informacją dla nas lub dla osób, które pracują również przy naszym kodzie HTML.

<!-- UWAGA TREŚĆ TEGO ARTYKUŁU NIE ZOSTAŁA JESZCZE UKOŃCZONA -->
<!-- początek artykułu -->
<article>
 <h1>
  Mój ulubiony kwiat
 </h1>

 <p>
  Moim ulubionym kwiatem jest <b>róża</b>.
 </p>
</article>
<!-- koniec artykułu -->

Nie należy przesadzać z ilością dodawanych przez nas, do kodu HTML, komentarzy języka HTML, jeżeli z jakiś przyczyn musimy dbać o to, aby wielkość pliku, który będzie posiadał wspomniany kod HTML, nie była zbyt duża. Wtedy warto również ograniczyć ilość białych znaków występujących w naszym kodzie HTML.

W zawartości posiadanej przez komentarz języka HTML nie należy umieszczać żadnych poufnych informacji, na przykład haseł do kont, ponieważ każdy użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową może podglądnąć jej kod HTML w swojej przeglądarce internetowej.

Następująca składnia komentarza języka HTML również jest prawidłowa:

<!--
 miejsce na Twój komentarz,
 który może być komentarzem
 wielowierszowym
-->