Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Tytuł korzenia sekcji

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Każdy korzeń sekcji tworzony przez któryś z elementów HTML należących do kategorii korzeń sekcji może posiadać swój własny tytuł reprezentowany przez któryś z elementów HTML należących do kategorii nagłówek zawartości.

Przykład:

<body>
 <!-- KORZEŃ SEKCJI TYPU BODY POSIADAJĄCY TYTUŁ - "Moje ulubione rzeczy" -->
 <h1>Moje ulubione rzeczy</h1>

 <article>
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>

  <p>
   Moim ulubionym kwiatem jest róża.
  </p>

  <p>
   Ponieważ róża to symbol miłości.
  </p>

  <figure>
   <!-- KORZEŃ SEKCJI TYPU FIGURE POSIADAJĄCY TYTUŁ - "Fotografia róży" -->
   <h1>Fotografia róży</h1>
   <img src="https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="czerwona róża">
  </figure>
 </article>
</body>

W naszym przykładowym kodzie HTML występują dwa korzenie sekcji posiadające swój własny tytuł.

Tytułem korzenia sekcji typu body tworzonego przez element body jest ciąg znaków Moje ulubione rzeczy.

Tytułem korzenia sekcji typu figure tworzonego przez element figure jest ciąg znaków Fotografia róży.

Tylko pierwszy napotkany (w zawartości elementu HTML należącego do kategorii korzeń sekcji) element HTML należący do kategorii nagłówek zawartości może reprezentować tytuł korzenia sekcji tworzonego przez wspomniany element HTML należący do kategorii korzeń sekcji. Ponadto "przed" elementem HTML, który z założenia ma oraz może reprezentować tytuł korzenia sekcji nie może występować żaden inny element HTML mogący posiadać swoją rangę oraz żaden inny element HTML mogący tworzyć sekcję zawartości określonego typu, jak również "po" elemencie HTML, który z założenia ma oraz może reprezentować tytuł korzenia sekcji nie może występować żaden element HTML posiadający tę samą lub wyższą rangę od rangi posiadanej przez wspomniany element HTML, który z założenia ma oraz może reprezentować tytuł korzenia sekcji (elementy HTML mogące posiadać swoją rangę oraz występujące w zawartości jakiegokolwiek innego elementu HTML należącego do kategorii korzeń sekcji lub należącego do kategorii sekcja zawartości nie są brane pod uwagę).

Przykład:

<body>
 <!-- KORZEŃ SEKCJI TYPU BODY NIEPOSIADAJĄCY SWOJEGO TYTUŁ -->

 <nav>
  <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU NAV POSIADAJĄCA SWÓJ TYTUŁ -->
  <h1>Dodatkowa nawigacja</h1>
  <!-- miejsce na pozostały kod HTML elementu "nav" -->
 </nav>

 <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI NIEOKREŚLONEGO TYPU POSIADAJĄCA SWÓJ TYTUŁ -->
 <h1>Moje ulubione rzeczy</h1>

 <article>
  <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE POSIADAJĄCA SWÓJ TYTUŁ -->
  <h1>Mój ulubiony kwiat</h1>

  <p>
   Moim ulubionym kwiatem jest róża.
  </p>

  <p>
   Ponieważ róża to symbol miłości.
  </p>

  <figure>
   <!-- KORZEŃ SEKCJI TYPU FIGURE POSIADAJĄCY SWÓJ TYTUŁ -->
   <h1>Fotografia róży</h1>
   <img src="https://webkod.pl/files/html/kwiat-01.png" alt="czerwona róża">
  </figure>
 </article>
</body>