Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Granica sekcji zawartości określonego typu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Każdy element HTML tworzący sekcję zawartości określonego typu posiada swoją własną granicę.

Początek granicy sekcji zawartości określonego typu wyznacza tag otwierający element HTML tworzący daną sekcję zawartości określonego typu (którą jak już wiemy może tworzyć któryś z elementów HTML należących do kategorii sekcja zawartości).

Przykład:

<article><!-- POCZĄTEK PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>
</article>

<article><!-- POCZĄTEK DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>
 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <p>
  Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
 </p>
</article>

Koniec granicy sekcji zawartości określonego typu wyznacza tag zamykający element HTML tworzący daną sekcję zawartości określonego typu.

Przykład:

<article><!-- POCZĄTEK PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>
</article><!-- KONIEC PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->

<article><!-- POCZĄTEK DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <p>
  Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
 </p>
</article><!-- KONIEC DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->

Dostrzegając granicę poszczególnych sekcji zawartości określonego typu możemy dostrzec, które elementy HTML należą do poszczególnej sekcji zawartości określonego typu.

Przykład:

<article><!-- POCZĄTEK PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI OKREŚLONEGO TYPU -->
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>
</article><!-- KONIEC PIERWSZEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI OKREŚLONEGO TYPU -->

<article><!-- POCZĄTEK DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI OKREŚLONEGO TYPU -->
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <section><!-- POCZĄTEK TRZECIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI OKREŚLONEGO TYPU -->
  <h1>Dlaczego czereśnia?</h1>

  <p>
   Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
  </p>
 </section><!-- KONIEC TRZECIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI OKREŚLONEGO TYPU -->
</article><!-- KONIEC DRUGIEJ SEKCJI ZAWARTOŚCI OKREŚLONEGO TYPU -->

Do pierwszej sekcji zawartości określonego typu należy: pierwszy element h1, pierwszy element p oraz drugi element p.

Do drugiej sekcji zawartości określonego typu należy: drugi element h1, trzeci element p oraz sekcja zawartości typu section tworzona przez pierwszy element section.

Do trzeciej sekcji zawartości określonego typu należy: trzeci element h1 oraz czwarty element p.