Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Sekcja zawartości określonego typu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Każdy element HTML należący do kategorii sekcja zawartości tworzy jedną nową sekcję zawartości określonego typu.

Przykład:

<article><!-- NOWA SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>
</article>

<article><!-- NOWA SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE -->
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <p>
  Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
 </p>
</article>

W naszym przykładowym kodzie HTML występują dwie sekcje zawartości określonego typu.

Pierwszą sekcją zawartości określonego typu jest sekcja zawartości typu article tworzona przez pierwszy element article.

Drugą sekcją zawartości określonego typu jest sekcja zawartości typu article tworzona przez drugi element article.

O tym, jaką rolę pełnią poszczególne sekcje zawartości określonego typu tworzone przez poszczególne elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości powiemy sobie nieco później.