Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Tytuł sekcji zawartości określonego typu

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Każda sekcja zawartości określonego typu tworzona przez któryś z elementów HTML należących do kategorii sekcja zawartości może posiadać swój własny tytuł reprezentowany przez któryś z elementów HTML należących do kategorii nagłówek zawartości.

Przykład:

<article>
 <!--
  PIERWSZA SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE
  POSIADAJĄCA TYTUŁ - "Mój ulubiony kolor"
 -->
 <h1>Mój ulubiony kolor</h1>

 <p>
  Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
 </p>

 <p>
  Ponieważ błękitny to kolor nieba.
 </p>
</article>


<article>
 <!--
  DRUGA SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE
  POSIADAJĄCA TYTUŁ - "Mój ulubiony owoc"
 -->
 <h1>Mój ulubiony owoc</h1>

 <p>
  Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
 </p>

 <p>
  Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.
 </p>
</article>

W naszym przykładowym kodzie HTML występują dwie sekcje zawartości określonego typu posiadające swój własny tytuł.

Tytułem pierwszej sekcji zawartości typu article tworzonej przez pierwszy element article jest ciąg znaków Mój ulubiony kolor.

Tytułem drugiej sekcji zawartości typu article tworzonej przez drugi element article jest ciąg znaków Mój ulubiony owoc.

Tylko pierwszy napotkany (w zawartości elementu HTML należącego do kategorii sekcja zawartości) element HTML należący do kategorii nagłówek zawartości może reprezentować tytuł sekcji zawartości określonego typu tworzonej przez wspomniany element HTML należący do kategorii sekcja zawartości. Ponadto "przed" elementem HTML, który z założenia ma oraz może reprezentować tytuł sekcji zawartości określonego typu nie może występować żaden inny element HTML mogący posiadać swoją rangę oraz żaden inny element HTML mogący tworzyć sekcję zawartości określonego typu, jak również "po" elemencie HTML, który z założenia ma oraz może reprezentować tytuł sekcji zawartości określonego typu nie może występować żaden element HTML posiadający tę samą lub wyższą rangę od rangi posiadanej przez wspomniany element HTML, który z założenia ma oraz może reprezentować tytuł sekcji zawartości określonego typu (elementy HTML mogące posiadać swoją rangę oraz występujące w zawartości jakiegokolwiek innego elementu HTML należącego do kategorii korzeń sekcji lub należącego do kategorii sekcja zawartości nie są brane pod uwagę).

Przykład:

<article>
 <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU ARTICLE NIEPOSIADAJĄCA SWOJEGO TYTUŁU -->

 <nav>
  <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI TYPU NAV POSIADAJĄCA SWÓJ TYTUŁ -->
  <h1>Dodatkowa nawigacja</h1>
  <!-- miejsce na pozostały kod HTML sekcji zawartości typu nav -->
 </nav>

 <div>
  <!-- SEKCJA ZAWARTOŚCI NIEOKREŚLONEGO TYPU POSIADAJĄCA SWÓJ TYTUŁ -->
  <h1>Mój ulubiony kolor</h1>

  <p>
   Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
  </p>

  <p>
   Ponieważ błękitny to kolor nieba.
  </p>
 </div>
</article>

W naszym przykładowym kodzie HTML występują dwie sekcje zawartości określonego typu oraz jedna sekcja zawartości nieokreślonego typu.

Pierwszą sekcją zawartości określonego typu jest sekcja zawartości tworzona przez element article. Wspomniana sekcja zawartości typu article nie posiada swojego tytułu.

Drugą sekcją zawartości określonego typu jest sekcja zawartości tworzona przez element nav. Wspomniana sekcja zawartości typu nav posiada swój własny tytuł w postaci ciągu znaków Dodatkowa nawigacja.

Sekcją nieokreślonego typu jest sekcja zawartości tworzona przez element h1 występujący po elemencie div. Wspomniana sekcja zawartości nieokreślonego typu posiada swój własny tytuł w postaci ciągu znaków Mój ulubiony kolor.