Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Lista zagadnień

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czym jest lista zagadnień?

Na wielu różnych poziomach naszego świata realnego występuje wiele różnych zjawisk, które są ze sobą ściśle powiązane, które nie mogą istnieć bez siebie nawzajem. Jednym ze wspomnianych zjawisk może być pytanie oraz odpowiedź. Zadajemy pytanie, ponieważ chcemy poznać odpowiedź. Odpowiedź istnieje, ponieważ powstało pytanie.

Lista zagadnień jest listą ściśle powiązanych ze sobą treści. Wspomnianymi treściami mogą być terminy i definicje, pytania i odpowiedzi oraz każde inne tego typu treści, które uznamy za treści ściśle powiązane ze sobą.

Listę zagadnień reprezentuje element dl. Listę zagadnień tworzy element dl wraz ze swoimi elementami dziećmi typu dt oraz typu dd.

<!-- PRZYKŁADOWA STRUKTURA LISTY ZAGADNIEŃ -->
<dl>
 <dt> <!-- miejsce na pierwsze zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dd> <!-- miejsce na opis pierwszego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>

 <dt> <!-- miejsce na drugie zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dd> <!-- miejsce na opis drugiego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>

 <dt> <!-- miejsce na trzecie zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dd> <!-- miejsce na opis trzeciego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>
</dl>

Znając podstawową strukturę HTML listy zagadnień spróbujmy znaleźć treść, którą możemy dopasować do wspomnianej listy zagadnień.

Wspomnianą treścią przykładowo mogą być pytania i odpowiedzi należące do jednej i tej samej grupy pytań i odpowiedzi, czyli pytań i odpowiedzi dotyczących tego samego tematu, na przykład pytań i odpowiedzi dotyczących naszych ulubionych rzeczy.

Przykład:

<dl>
 <dt>Jaki jest mój ulubiony kolor?</dt>
 <dd>Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.</dd>

 <dt>Jakie jest moje ulubione zwierzę?</dt>
 <dd>Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.</dd>

 <dt>Jaki jest mój ulubiony owoc?</dt>
 <dd>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</dd>

 <dt>Jaki jest mój ulubiony kwiat?</dt>
 <dd>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</dd>
</dl>

Rezultat:

Jaki jest mój ulubiony kolor?
Moim ulubionym kolorem jest kolor błękitny.
Jakie jest moje ulubione zwierzę?
Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.
Jaki jest mój ulubiony owoc?
Moim ulubionym owocem jest czereśnia.
Jaki jest mój ulubiony kwiat?
Moim ulubionym kwiatem jest róża.

Struktura HTML listy zagadnień może posiadać dwa dodatkowe warianty.

Pierwszy dodatkowy wariant struktury HTML listy zagadnień ujawnia się w sytuacji, gdy interesujące nas zagadnienie może posiadać kilka alternatywnych opisów.

<!--
 PRZYKŁADOWA STRUKTURA LISTY ZAGADNIEŃ
 WARIANT KILKU ALTERNATYWNYCH OPISÓW
 DOTYCZĄCYCH TEGO SAMEGO ZAGADNIENIA
-->
<dl>
 <dt> <!-- miejsce na pierwsze zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dd> <!-- miejsce na pierwszy alternatywny opis pierwszego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>
 <dd> <!-- miejsce na drugi alternatywny opis pierwszego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>
 <dd> <!-- miejsce na trzeci alternatywny opis pierwszego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>
 <dd> <!-- miejsce na czwarty alternatywny opis pierwszego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>
</dl>

Przykład:

<dl>
 <dt>Czym jest zamek?</dt>
 <dd>Zamek jest budowlą.</dd>
 <dd>Zamek jest mechanizmem występującym w odzieży.</dd>
 <dd>Zamek jest mechanizmem występującym w drzwiach.</dd>

 <dt>Czym jest serce?</dt>
 <dd>Serce to organ istot żywych.</dd>
 <dd>Serce to symbol miłości.</dd>
</dl>

Rezultat:

Czym jest zamek?
Zamek jest budowlą.
Zamek jest mechanizmem występującym w odzieży.
Zamek jest mechanizmem występującym w drzwiach.
Czym jest serce?
Serce to organ istot żywych.
Serce to symbol miłości.

Drugi dodatkowy wariant struktury HTML listy zagadnień ujawnia się w sytuacji, gdy interesujące nas zagadnienia mogą posiadać jeden i ten sam opis.

<!--
 PRZYKŁADOWA STRUKTURA LISTY ZAGADNIEŃ
 WARIANT JEDNEGO OPISU
 DOTYCZĄCEGO RÓŻNYCH ZAGADNIEŃ
-->
<dl>
 <dt> <!-- miejsce na pierwsze zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dt> <!-- miejsce na drugie zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dt> <!-- miejsce na trzecie zagadnienie listy zagadnień --> </dt>
 <dd> <!-- miejsce na opis pierwszego, drugiego oraz trzeciego zagadnienia listy zagadnień --> </dd>
</dl>

Przykład:

<dl>
 <dt>Rzecz, która nas uspokaja?</dt>
 <dt>Rzecz, która nas pobudza?</dt>
 <dt>Rzecz, która wprawia nas w ruch?</dt>
 <dd>Rzeczą tą jest muzyka.</dd>
</dl>

Rezultat:

Rzecz, która nas uspokaja?
Rzecz, która nas pobudza?
Rzecz, która wprawia nas w ruch?
Rzeczą tą jest muzyka.