Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Lista uporządkowana

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Czym jest lista uporządkowana?

Załóżmy, że w naszym świecie realnym natrafiliśmy na treść wiersza składającego się z kilku zwrotek. Wspomniane zwrotki wiersza zostały ułożone według z góry określonej kolejności przez autora. Gdybyśmy w tym wypadku zmienili kolejność wspomnianych zwrotek, wtedy treść wspomnianego wiersza najprawdopodobniej utraciłaby swoje pierwotne znaczenie.

Lista uporządkowana jest listą, której zawartość powinna reprezentować treść, która z jakiejś przyczyny musi zostać wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej według z góry określonej kolejności ze względu na ryzyko utraty znaczenia wspomnianej treści.

Listę uporządkowaną reprezentuje element ol. Listę uporządkowaną tworzy element ol wraz ze swoimi elementami dziećmi typu li.

<!-- STRUKTURA PRZYKŁADOWEJ LISTY UPORZĄDKOWANEJ -->
<ol>
 <li>
  <!-- miejsce na zawartość pierwszego elementu listy uporządkowanej -->
 </li>

 <li>
  <!-- miejsce na zawartość drugiego elementu listy uporządkowanej -->
 </li>

 <li>
  <!-- miejsce na zawartość trzeciego elementu listy uporządkowanej -->
 </li>
</ol>

Przykładowo. Załóżmy, że w oknie przeglądarki internetowej chcemy wyświetlić treść składającą się z kilku nazw owoców, dodatkowo nazwy wspomnianych owoców chcemy ułożyć według z góry określonej kolejności, na przykład według kolejności alfabetycznej.

Interesujące nas nazwy owoców to: Czereśnia, Truskawka, Morela, Brzoskwinia oraz Gruszka.

Aby prawidłowo rozwiązać nasz problem możemy skorzystać z listy uporządkowanej.

Przykład:

<ol>
 <li>Brzoskwinia</li>
 <li>Czereśnia</li>
 <li>Gruszka</li>
 <li>Morela</li>
 <li>Truskawka</li>
</ol>

Rezultat:

 1. Brzoskwinia
 2. Czereśnia
 3. Gruszka
 4. Morela
 5. Truskawka

Element ol jest informacją dla przeglądarki internetowej, że kolejność, w jakiej została umieszczona w naszym kodzie HTML treść reprezentowana przez zawartość kolejnych elementów li wspomnianego elementu ol nie jest kolejnością przypadkową, dlatego w tej sytuacji (z jakiejś przyczyny) to właśnie ta, a nie inna kolejność jest kolejnością prawidłową.

W tym wypadku wspomnianą przyczyną jest fakt, iż chcieliśmy, aby interesująca nas treść została wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej w określonej kolejności, w tym wypadku w kolejności alfabetycznej.