Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

translate3d()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji translate3d()

Za pomocą funkcji translate3d() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na jednoczesnym przesunięciu elementu HTML względem poziomej osi X oraz względem pionowej osi Y oraz względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Parametry funkcji translate3d()

Przykładowe zapisy

translate3d(100px, 200px, 50px)

translate3d(150px, -25%, -75px)

translate3d(0, 0, 10em)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji translate3d(). Parametr x określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem poziomej osi X.

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji translate3d(). Parametr y określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem pionowej osi Y.

z

Parametr z jest wymaganym parametrem funkcji translate3d(). Parametr z określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

translate3d(100px, 50px, 75px)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji translate3d()

Występowanie funkcji translate3d()

 1. transform

Przykład funkcji translate3d()

 transform:perspective(300px) translate3d(50px, 75px, 40px);

Przykładowy element "div" został przesunięty w prawo o 50 pikseli względem poziomej osi X oraz w dół o 75 pikseli względem pionowej osi Y oraz do naszego wzroku o 40 pikseli względem prostopadłej do punktu zero osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "translate3d()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "50px, 75px, 40px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) translate3d(50px, 75px, 40px);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji translate3d()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .