Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

skew()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji skew()

Za pomocą funkcji skew() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 2D. Wspomniane przekształcenie polega na pochyleniu elementu HTML względem dwóch kątów naraz.

Parametry funkcji skew()

Przykładowe zapisy

skew(30deg)

skew(15deg, -30deg)

skew(0.25turn, 20grad)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji skew(). Parametr x określa wielkość pochylenia elementu HTML względem poziomej osi X.

y

Parametr y nie jest wymaganym parametrem funkcji skew(). Parametr y określa wielkość pochylenia elementu HTML względem pionowej osi Y.

skew(30deg, 15deg)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji skew()

Występowanie funkcji skew()

 1. transform

Przykład funkcji skew()

 transform:skew(30deg, 20deg);

Przykładowy element "div" został pochylony w lewo o kąt 30 stopni względem poziomej osi X, jak również w górę o kąt 20 stopni względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "skew()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "30deg, 20deg".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:skew(30deg, 20deg);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji skew()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .