Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

scaleZ()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji scaleZ()

Za pomocą funkcji scaleZ() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na dodatkowym przeskalowaniu elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Parametry funkcji scaleZ()

Przykładowe zapisy

scaleZ(0.5)

scaleZ(2)

scaleZ(-1)

z

Parametr z jest wymaganym parametrem funkcji scaleZ(). Parametr z określa wielkość dodatkowego przeskalowania elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Właściwości CSS dla funkcji scaleZ()

 1. transform

Przykład funkcji scaleZ()

 transform:perspective(300px) scaleZ(0.5) translateZ(200px);

Przykładowy element "div" po przekształceniu za pomocą funkcji "translateZ()" został dodatkowo przeskalowany o wartość "0.5" względem prostopadłej do punktu zero osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "scaleZ()", w której to funkcji została użyta wartość "0.5".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) scaleZ(0.5) translateZ(200px);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji scaleZ()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .