Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

scale3d()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji scale3d()

Za pomocą funkcji scale3d() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na jednoczesnym przeskalowaniu rozmiaru szerokości elementu HTML względem poziomej osi X oraz rozmiaru wysokości elementu HTML względem pionowej osi Y, jak również na dodatkowym przeskalowaniu elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Parametry funkcji scale3d()

Przykładowe zapisy

scale3d(0.5, 2, 0.75)

scale3d(-1, 0.8, 2)

scale3d(1.552, 1, 0.8)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji scale3d(). Parametr x określa wielkość przeskalowania rozmiaru szerokości elementu HTML względem poziomej osi X.

y

Parametr y jest wymaganym parametrem funkcji scale3d(). Parametr y określa wielkość przeskalowania rozmiaru wysokości elementu HTML względem pionowej osi Y.

z

Parametr z jest wymaganym parametrem funkcji scale3d(). Parametr z określa wielkość dodatkowego przeskalowania elementu HTML względem prostopadłej do punktu zero osi Z.

Występowanie funkcji scale3d()

 1. transform

Przykład funkcji scale3d()

 transform:perspective(300px) scale3d(0.75, 1.25, 0.5) translateZ(200px);

Rozmiar szerokości przykładowego elementu "div" został przeskalowany o wartość "0.75" względem poziomej osi X, dodatkowo rozmiar wysokości przykładowego elementu "div" został przeskalowany o wartość "1.25" względem pionowej osi Y, ponadto wspomniany element "div" po przekształceniu za pomocą funkcji "translateZ()" został dodatkowo przeskalowany o wartość "0.5" względem prostopadłej do punktu zero osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "scale3d()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "0.75, 1.25, 0.5".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) scale3d(0.75, 1.25, 0.5) translateZ(200px);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji scale3d()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .