Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

url()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji url()

Za pomocą funkcji url() możemy wskazać dla przeglądarki internetowej adres interesującego nas obrazka.

Parametry funkcji url()

Przykładowe zapisy

url(https://webkod.pl/obrazek-1.png)

url('https://webkod.pl/obrazek-1.png')

url("https://webkod.pl/obrazek-1.png")

url(../img/obrazek-1.png)

address

Parametr address jest wymaganym parametrem funkcji url(). Parametr address określa adres obrazka.

Występowanie funkcji url()

 1. border-image-source
 2. background-image
 3. box-reflect
 4. mask-image
 5. list-style-image
 6. content
 7. shape-outside
 8. cursor

Przykład funkcji url()

 background-image:url(https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png);
do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "url()", w której to funkcji została użyta wartość "https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    background-image:url(https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png);
    background-repeat:no-repeat;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek znajdujący się pod adresem "https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "url()", w której to funkcji została użyta wartość "https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji url()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak