Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

rotateX()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji rotateX()

Za pomocą funkcji rotateX() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 3D. Wspomniane przekształcenie polega na obrocie elementem HTML względem poziomej osi X.

Parametry funkcji rotateX()

Przykładowe zapisy

rotateX(40deg)

rotateX(-10deg)

rotateX(0.6turn)

rotateX(250grad)

rotateX(4.77rad)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji rotateX(). Parametr x określa wielkość obrotu elementem HTML względem poziomej osi X.

rotateX(45deg)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji rotateX()

Występowanie funkcji rotateX()

 1. transform

Przykład funkcji rotateX()

 transform:perspective(300px) rotateX(45deg);

Przykładowy element "div" został obrócony w domyślnym kierunku o kąt 45 stopni względem poziomej osi X, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "rotateX()", w której to funkcji została użyta wartość "45deg".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) rotateX(45deg);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji rotateX()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .