Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

matrix3d()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji matrix3d()

Za pomocą funkcji matrix3d() możemy wykonać dowolne dostępne przekształcenie lub przekształcenia w przestrzeni 3D wykorzystując do tego celu tylko jedną funkcję.

Parametry funkcji matrix3d()

Przykładowe zapisy

matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 125, 75, 50, 1)

matrix3d(0.5, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 1)

matrix3d(0.5, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0.5, 0, 125, 75, 50, 1)

x1

Parametr x1 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr x1 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

x2

Parametr x2 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr x2 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

x3

Parametr x3 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr x3 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

wx

Parametr wx jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr wx jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

y1

Parametr y1 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr y1 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

y2

Parametr y2 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr y2 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

y3

Parametr y3 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr y3 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

wy

Parametr wy jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr wy jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

z1

Parametr z1 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr z1 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

z2

Parametr z2 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr z2 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

z3

Parametr z3 jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr z3 jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

wz

Parametr wz jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr wz jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

tx

Parametr tx jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr tx jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

ty

Parametr ty jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr ty jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

tz

Parametr tz jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr tz jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

w

Parametr w jest wymaganym parametrem funkcji matrix3d(). Parametr w jest jednym z szesnastu parametrów funkcji matrix3d(), za pomocą której możemy wykonać interesujące nas przekształcenie w przestrzeni 3D.

Występowanie funkcji matrix3d()

 1. transform

Przykład funkcji matrix3d()

 transform:perspective(300px) matrix3d(0.7071067, 0, -0.7071067, 0, 0, 1, 0, 0, 0.7071067, 0, 0.7071067, 0, 0, 0, 0, 1);

Przykładowy element "div" został obrócony w domyślnym kierunku o kąt 45 stopni względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z kombinacją wartości zawierającą między innymi funkcję "matrix3d()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "0.7071067, 0, -0.7071067, 0, 0, 1, 0, 0, 0.7071067, 0, 0.7071067, 0, 0, 0, 0, 1".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:perspective(300px) matrix3d(0.7071067, 0, -0.7071067, 0, 0, 1, 0, 0, 0.7071067, 0, 0.7071067, 0, 0, 0, 0, 1);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji matrix3d()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .