Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

scale()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji scale()

Za pomocą funkcji scale() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 2D. Wspomniane przekształcenie polega na jednoczesnym przeskalowaniu rozmiaru szerokości elementu HTML względem poziomej osi X oraz rozmiaru wysokości elementu HTML względem pionowej osi Y.

Parametry funkcji scale()

Przykładowe zapisy

scale(0.5)

scale(1.5, 0.25)

scale(0.55, 0.675)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji scale(). Parametr x określa wielkość przeskalowania rozmiaru szerokości elementu HTML względem poziomej osi X.

y

Parametr y nie jest wymaganym parametrem funkcji scale(). Parametr y określa wielkość przeskalowania rozmiaru wysokości elementu HTML względem pionowej osi Y.

scale(0.5, 0.4)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji scale()

Występowanie funkcji scale()

 1. transform

Przykład funkcji scale()

 transform:scale(1.25, 0.75);

Rozmiar szerokości przykładowego elementu "div" został przeskalowany o wartość "1.25" względem poziomej osi X, natomiast rozmiar wysokości przykładowego elementu "div" został przeskalowany o wartość "0.75" względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "scale()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "1.25, 0.75".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:scale(1.25, 0.75);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji scale()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .