Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

procenty

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis

Wartości niektórych właściwości CSS możemy wyrazić w procentach. Procenty to połączenie interesującej nas liczby oraz znaku %. Wartości wyrażone w procentach zawsze obliczane są przez przeglądarkę internetową na podstawie dodatkowego czynnika, który często jest różny dla poszczególnych właściwości CSS.

Przykładowo. Wartość 80% zbudowana jest z liczby całkowitej 80 oraz ze znaku %. Wartość 80% oznacza rozmiar równy osiemdziesięciu procentom "czegoś".

Przykład

 width:70%;
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "400px", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "400px"
rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "70%" rozmiaru szerokości obszaru zawartości elementu rodzica tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "70%", dlatego ostatecznym rozmiarem szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" jest rozmiar równy "280px", bo "0.7×400px=280px"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    width:400px;
    font-size:1.3em;
    background-color:lightgreen;
   }

   #dziecko {
    width:70%;
    background-color:lightblue;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "400px", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "400px"
   <div id="dziecko">
    rozmiar szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" wynosi "70%" rozmiaru szerokości obszaru zawartości elementu rodzica tego elementu "div", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "width" wraz z wartością "70%", dlatego ostatecznym rozmiarem szerokości obszaru zawartości tego elementu "div" jest rozmiar równy "280px", bo "0.7×400px=280px"
   </div>
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak