Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

translate()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji translate()

Za pomocą funkcji translate() możemy wykonać przekształcenie w przestrzeni 2D. Wspomniane przekształcenie polega na jednoczesnym przesunięciu elementu HTML względem poziomej osi X oraz względem pionowej osi Y.

Parametry funkcji translate()

Przykładowe zapisy

translate(250px)

translate(250px, -100px)

translate(25%, 50%)

x

Parametr x jest wymaganym parametrem funkcji translate(). Parametr x określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem poziomej osi X.

y

Parametr y nie jest wymaganym parametrem funkcji translate(). Parametr y określa wielkość przesunięcia elementu HTML względem pionowej osi Y.

translate(200px, 100px)

przekształcenie elementu HTML za pomocą funkcji translate()

Występowanie funkcji translate()

 1. transform

Przykład funkcji translate()

 transform:translate(50px, 75px);

Przykładowy element "div" został przesunięty w prawo o 50 pikseli względem poziomej osi X oraz w dół o 75 pikseli względem pionowej osi Y, ponieważ do wspomnianego elementu "div" została dodana właściwość "transform" wraz z wartością w postaci funkcji "translate()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "50px, 75px".

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    transform:translate(50px, 75px);
    margin:0 auto;
    width:300px;
    height:120px;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji translate()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 9

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .