Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii należą przede wszystkim elementy HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany dla elementów HTML, których kontekstem zewnętrznym może być element HTML, który należy do kategorii element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany.

Elementy HTML należące do danej kategorii

 1. a
 2. abbr
 3. address
 4. article
 5. aside
 6. audio
 7. b
 8. bdi
 9. bdo
 10. blockquote
 11. body
 12. button
 13. canvas
 14. caption
 15. cite
 16. code
 17. data
 18. datalist
 19. dd
 20. del
 21. dfn
 22. div
 23. dt
 24. em
 25. fieldset
 26. figcaption
 27. figure
 28. footer
 29. form
 30. h1
 31. h2
 32. h3
 33. h4
 34. h5
 35. h6
 36. header
 37. i
 38. ins
 39. kbd
 40. label
 41. legend
 42. li
 43. main
 44. map
 45. mark
 46. meter
 47. nav
 48. noscript
 49. object
 50. output
 51. p
 52. pre
 53. progress
 54. q
 55. rb
 56. rp
 57. rt
 58. rtc
 59. ruby
 60. s
 61. samp
 62. section
 63. small
 64. span
 65. strong
 66. sub
 67. sup
 68. td
 69. template
 70. th
 71. time
 72. u
 73. var
 74. video
 1. Element a tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu a również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, ponadto elementy HTML należące do kategorii zawartość interaktywna nie mogą być elementem potomkiem elementu a.
 2. Element audio tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu audio również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, ponadto gdy element audio posiada atrybut src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po ewentualnych elementach track danego elementu audio (lecz nie przed), natomiast gdy element audio nie posiada atrybutu src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po ewentualnych elementach source danego elementu audio (lecz nie przed) lub ewentualnych elementach track danego elementu audio (lecz nie przed).
 3. Element button tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz elementy HTML należące do kategorii zawartość interaktywna nie mogą być elementem potomkiem elementu button.
 4. Element canvas tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu canvas również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany.
 5. Element del tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu del również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany.
 6. Element dfn tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz element dfn nie może być elementem potomkiem elementu dfn.
 7. Element fieldset tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz gdy pierwszym elementem dzieckiem elementu fieldset jest element legend, wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po wspomnianym elemencie legend elementu fieldset.
 8. Element figure tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz gdy pierwszym lub ostatnim elementem dzieckiem elementu figure jest element figcaption, wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po lub przed wspomnianym elementem figcaption elementu figure.
 9. Element ins tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu ins również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany.
 10. Element label tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz element label nie może być elementem potomkiem elementu label, ponadto tylko jeden element HTML należący do kategorii zawartość powiązana z elementem label może być elementem potomkiem elementu label.
 11. Element map tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu map również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany.
 12. Element meter tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz element meter nie może być elementem potomkiem elementu meter.
 13. Element noscript tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu noscript również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, ponadto element noscript nie może być elementem potomkiem elementu noscript.
 14. Element object tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz gdy pierwszymi elementami dziećmi elementu object są elementy param, wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po wspomnianych elementach param elementu object (lecz nie przed).
 15. Element progress tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz element progress nie może być elementem potomkiem elementu progress.
 16. Element rtc tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy elementem dzieckiem elementu rtc nie jest element rt.
 17. Element ruby tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy elementem dzieckiem elementu ruby nie jest element rb, ponadto wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest przed jakimkolwiek elementem rt, elementem rtc lub elementem rp elementu ruby (lecz nie po).
 18. Element time tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy dany element time posiada atrybut datetime.
 19. Element video tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy element rodzic danego elementu video również tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, ponadto gdy element video posiada atrybut src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po ewentualnych elementach track danego elementu video (lecz nie przed), natomiast gdy element video nie posiada atrybutu src wtedy wspomniany wewnętrzny kontekst frazowany tworzony jest po ewentualnych elementach source danego elementu video (lecz nie przed) lub ewentualnych elementach track danego elementu video (lecz nie przed).