Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Wiersz tabeli HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Elementem HTML, który mówi przeglądarce internetowej, że właśnie w tym miejscu w naszym kodzie HTML chcemy utworzyć tabelę HTML jest element table.

Przykład:

<table></table>

Każda tabela HTML zbudowana jest z poziomych wierszy ułożonych pionowo. Każdy wiersz tabeli HTML reprezentowany jest przez jeden element tr.

Przykład:

<table>
  <tr></tr><!-- pierwszy wiersz tabeli HTML -->
</table>

Rezultat:

Oczywiście, jeżeli zechcemy, nasza tabela HTML może składać się z większej liczby wierszy, czyli z większej liczby elementów tr.

Przykład:

<table>
  <tr></tr><!-- pierwszy wiersz tabeli HTML -->
  <tr></tr><!-- drugi wiersz tabeli HTML -->
  <tr></tr><!-- trzeci wiersz tabeli HTML -->
  <tr></tr><!-- czwarty wiersz tabeli HTML -->
  <tr></tr><!-- piąty wiersz tabeli HTML -->
</table>

Rezultat: