Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Część TBODY tabeli HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Za pomocą elementu tbody możemy wskazać przeglądarce internetowej, które wiersze budujące tabelę HTML posiadają zawartość reprezentującą treść pełniącą rolę głównej treści tabeli HTML. Innymi słowy za pomocą elementu tbody możemy wskazać przeglądarce internetowej, które elementy tr budujące tabelę HTML posiadają zawartość reprezentującą główną treść danej tabeli HTML.

Przykład:

<table border>
 <caption>Rośliny Świata</caption>

 <thead>
  <tr>
   <th>owoce</th>
   <th>warzywa</th>
   <th>drzewa</th>
   <th>kwiaty</th>
  </tr>
 </thead>

 <tbody>
  <tr>
   <td>czereśnia</td>
   <td>seler</td>
   <td>sosna</td>
   <td>róża</td>
  </tr>

  <tr>
   <td>jabłko</td>
   <td>marchew</td>
   <td>dąb</td>
   <td>tulipan</td>
  </tr>

  <tr>
   <td>gruszka</td>
   <td>rzodkiewka</td>
   <td>świerk</td>
   <td>słonecznik</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Rezultat:

Rośliny Świata
owoce warzywa drzewa kwiaty
czereśnia seler sosna róża
jabłko marchew dąb tulipan
gruszka rzodkiewka świerk słonecznik

Przyglądając się naszej przykładowej tabeli HTML możemy dojść do wniosku, że główną treścią, jaką reprezentuje nasza przykładowa tabela HTML jest treść wskazująca na nazwy różnych roślin występujących na naszym świecie. Innymi słowy główna treść naszej przykładowej tabeli HTML reprezentowana jest przez zawartość komórek drugiego, trzeciego oraz czwartego wiersza budującego naszą przykładową tabelę HTML, dlatego wspomniany drugi, trzeci oraz czwarty wiersz (element tr) wraz ze swoją zawartością może zostać przez nas umieszczony w elemencie tbody.

Gdy element "table" posiada elementy dzieci typu "tr", wtedy wspomniany element "table" nie może posiadać żadnego elementu dziecka typu "tbody".

Gdy element "table" posiada elementy dzieci typu "tbody", wtedy wspomniany element "table" nie może posiadać żadnego elementu dziecka typu "tr".