Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

zawartość powiązana z elementem "label"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Do kategorii zawartość powiązana z elementem label należą przede wszystkim elementy HTML, które mogą zostać w jakikolwiek sposób powiązane z elementem label.

Tylko jeden element HTML należący do kategorii zawartość powiązana z elementem label może zostać powiązany z tym samym elementem "label".

Elementy HTML należące do danej kategorii

  1. button
  2. input
  3. keygen
  4. meter
  5. output
  6. progress
  7. select
  8. textarea
  1. Element input należy do kategorii zawartość powiązana z elementem label, lecz tylko wtedy gdy dany element input nie posiada atrybutu type o wartości hidden.