Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

translate

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu translate

Za pomocą atrybutu translate możemy określić czy tekst znajdujący się w zawartości interesującego nas elementu HTML może zostać przetłumaczony na inny język, przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, czy też nie.

Domyślnie przeglądarka internetowa ma prawo tłumaczenia tekstu znajdującego się w zawartości każdego elementu HTML.

Atrybut translate oddziałuje również na tekst będący wartością:

Wartość domyślna

dziedziczona od elementu rodzica (gdy pominęliśmy atrybut), ponadto w przypadku gdy dany element HTML nie posiada elementu rodzica, wtedy brak wartości domyślnej

yes (gdy nie podaliśmy wartości)

dziedziczona od elementu rodzica (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową), ponadto w przypadku gdy dany element HTML nie posiada elementu rodzica, wtedy brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu translate

yes

Wartość yes oznacza, że tekst znajdujący się w zawartości danego elementu HTML może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <div translate="no">
   <p>
    Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
   </p>

   <p translate="yes">
    Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
   </p>

   <p>
    Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
   </p>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości drugiego przykładowego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "translate" wraz z wartością "yes".

no

Wartość no oznacza, że tekst znajdujący się w zawartości danego elementu HTML nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p>
   Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

  <p translate="no">
   Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

  <p>
   Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości tego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości drugiego przykładowego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "translate" wraz z wartością "no".

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS związane z atrybutem translate

/* brak */

Interpretacja atrybutu translate

Firefox

nie

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu .