Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

translate

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu translate

Za pomocą atrybutu translate możemy określić czy mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za tłumaczenie na inne języki tekstu znajdującego się w zawartości interesującego nas elementu HTML powinien być włączony, czy też nie.

Wartość domyślna

BRAK lub dziedziczona od elementu rodzica (gdy pominęliśmy atrybut)

yes (gdy nie podaliśmy wartości)

BRAK lub dziedziczona od elementu rodzica (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu translate

yes

Wartość yes oznacza, że mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za tłumaczenie na inne języki tekstu znajdującego się w zawartości danego elementu HTML ma być włączony.

Przykładowy kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p translate="yes">
   Treść tego elementu HTML może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

  <p translate="no">
   Treść tego elementu HTML nie może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Treść tego elementu HTML może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Treść tego elementu HTML nie może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości pierwszego przykładowego elementu "p" może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "translate" wraz z wartością "yes".

no

Wartość no oznacza, że mechanizm przeglądarki internetowej odpowiedzialny za tłumaczenie na inne języki tekstu znajdującego się w zawartości danego elementu HTML ma być wyłączony.

Przykładowy kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <p translate="yes">
   Treść tego elementu HTML może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

  <p translate="no">
   Treść tego elementu HTML nie może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Treść tego elementu HTML może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Treść tego elementu HTML nie może zostać przetłumaczona na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Tekst znajdujący się w zawartości drugiego przykładowego elementu "p" nie może zostać przetłumaczony na inny język przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "translate" wraz z wartością "no".

Interpretacja atrybutu translate

Firefox

nie

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak