Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

class

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu class

Za pomocą atrybutu class możemy określić, do jakiej klasy ma należeć interesujący nas element HTML, czyli jaką wartość wspomnianego atrybutu class powinien posiadać interesujący nas element HTML.

Wartość domyślna

brak wartości domyślnej

Wartości atrybutu class

ciąg znaków

Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany do określenia interesującej nas wartości.

Przykładowy kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>

  <style>
   .akapit { background-color:red; }
  </style>
 </head>
 <body>

  <p>
   Przykładowa treść pierwszego elementu "p".
  </p>

  <p class="akapit">
   Przykładowa treść drugiego elementu "p".
  </p>

  <p class="trzeci akapit ostatni">
   Przykładowa treść trzeciego elementu "p".
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowa treść pierwszego elementu "p".

Przykładowa treść drugiego elementu "p".

Przykładowa treść trzeciego elementu "p".

Reguła CSS reprezentowana przez zawartość przykładowego elementu "style" określa czerwony kolor tła dla wszystkich elementów HTML należących do klasy "akapit" oraz znajdujących się w zawartości przykładowego dokumentu HTML, dlatego drugi z przykładowych elementów "p" posiada czerwony kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "class" wraz z wartością "akapit", ponadto trzeci z przykładowych elementów "p" również posiada czerwony kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu "p" został dodany atrybut "class" posiadający w swojej wartości między innymi ciąg znaków "akapit", który to ciąg znaków został oddzielony przynajmniej jednym znakiem spacji od pozostałych ciągów znaków występujących w wartości wspomnianego atrybutu "class".

Możemy podać kilka ciągów znaków oddzielonych od siebie przynajmniej jednym znakiem spacji.

Forma wspomnianego ciągu znaków może uzależniona być od docelowego przeznaczenia danego atrybutu "class".

Interpretacja atrybutu class

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak