Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

spellcheck

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie atrybutu spellcheck

Za pomocą atrybutu spellcheck możemy określić czy tekst znajdujący się w zawartości interesującego nas elementu HTML może zostać sprawdzony pod względem poprawności gramatycznej, przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, czy też nie.

Atrybut spellcheck możemy dodać do każdego elementu HTML, lecz atrybut spellcheck oddziałuje tylko na tekst znajdujący się w zawartości następujących elementów HTML:

 • elementu input, który nie posiada atrybutu readonly oraz który nie został w żaden sposób wyłączony z interakcji z użytkownikiem za pomocą atrybutu disabled oraz którego wartością atrybutu type jest wartość email, search, text lub url
 • elementu textarea, który nie posiada atrybutu readonly oraz który nie został w żaden sposób wyłączony z interakcji z użytkownikiem za pomocą atrybutu disabled
 • każdego elementu HTML, którego wartością atrybutu contenteditable jest wartość true, lecz tylko wtedy gdy dany element HTML reaguje na atrybut contenteditable
Wartość domyślna

dziedziczona od elementu rodzica (gdy pominęliśmy atrybut), ponadto w przypadku gdy dany element HTML nie posiada elementu rodzica, wtedy brak wartości domyślnej, dodatkowo wartość true dla elementów HTML, które zostały wyżej wymienione

true (gdy nie podaliśmy wartości)

dziedziczona od elementu rodzica (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową), ponadto w przypadku gdy dany element HTML nie posiada elementu rodzica, wtedy brak wartości domyślnej, dodatkowo wartość true dla elementów HTML, które zostały wyżej wymienione

Wartości atrybutu spellcheck

true

Wartość true oznacza, że tekst znajdujący się w zawartości danego elementu HTML może zostać sprawdzony pod względem poprawności gramatycznej przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <div spellcheck="false">
   <p>
    <textarea>słowo "krztałt" zawiera błąd</textarea>
   </p>

   <p>
    <textarea spellcheck="true">słowo "krztałt" zawiera błąd</textarea>
   </p>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat

Tekst znajdujący się w zawartości drugiego przykładowego elementu "textarea" może zostać sprawdzony pod względem poprawności gramatycznej przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "spellcheck" wraz z wartością "true".

false

Wartość false oznacza, że tekst znajdujący się w zawartości danego elementu HTML nie może zostać sprawdzony pod względem poprawności gramatycznej przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <textarea spellcheck="false">słowo "krztałt" zawiera błąd</textarea>

 </body>
</html>

Rezultat

Tekst znajdujący się w zawartości przykładowego elementu "textarea" nie może zostać sprawdzony pod względem poprawności gramatycznej przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "textarea" został dodany atrybut "spellcheck" wraz z wartością "false".

Przypuszczalnie domyślne reguły CSS związane z atrybutem spellcheck

/* brak */

Interpretacja atrybutu spellcheck

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 11

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji atrybutu .