Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

wartość własna

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis

Niektóre właściwości CSS wymagają od nas podania wartości w postaci własnej wybranej nazwy. Do utworzenia wartości własnej zazwyczaj wykorzystuje się znaki z zakresu a-z, A-Z, 0-9, znak -, jak również znak _. Wielkość liter ma znaczenie, co oznacza, że wartość lipiec oraz wartość Lipiec są dwiema różnymi wartościami. Ponadto tworzenie wartości własnej nie należy rozpoczynać od cyfry.

Wartością własną nie może być: "initial", "inherit", "unset", "revert", "default" lub wartość lokalna.

Przykład

 animation-name:moja-animacja-1;
do tego elementu "div" została dodana animacja o nazwie "moja-animacja-1", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "animation-name" wraz z wartością w postaci własnej wybranej nazwy "moja-animacja-1"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    animation-name:moja-animacja-1;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   @keyframes moja-animacja-1
   {
     0% { background-color:#FFF; }
     100% { background-color:#7DCDE8; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu "div" została dodana animacja o nazwie "moja-animacja-1", ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "animation-name" wraz z wartością w postaci własnej wybranej nazwy "moja-animacja-1"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak