Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

wartość lokalna

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Niektóre właściwości CSS posiadają swoje własne wartości lokalne o określonej nazwie, czyli takie wartości, które docelowo przeznaczone są dla danej właściwości CSS.

Przykładowo. Jedną z wartości lokalnych właściwości text-transform jest wartość uppercase. Dzięki wartości lokalnej uppercase właściwości text-transform możemy sprawić, że wszystkie litery tekstu elementu HTML zostaną zamienione na duże litery.

Wartości lokalne możemy zapisywać za pomocą liter o dowolnej wielkości, na przykład: "uppercase", "UPPERCASE", "Uppercase", "UpPeRcAsE", jednak z reguły stosuje się zapis zawierający wyłącznie małe litery.

Przykład

 text-transform:uppercase;
wszystkie litery tekstu tego elementu "div" zostały zamienione na duże litery, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz ze swoją wartością lokalną "uppercase"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-transform:uppercase;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wszystkie litery tekstu tego elementu "div" zostały zamienione na duże litery, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-transform" wraz ze swoją wartością lokalną "uppercase"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak