Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ciąg znaków

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Ciąg znaków jest dowolnym znakiem lub grupą dowolnych znaków znajdujących się pomiędzy pojedynczym cudzysłowem (') lub pomiędzy podwójnym cudzysłowem (").

Przykładowo. Wartość 'zima' jest ciągiem znaków zbudowanym z czterech znaków, czyli znaku z, znaku i, znaku m oraz znaku a. Wartość "1 2" jest ciągiem znaków zbudowanym z trzech znaków, czyli znaku 1, jednego znaku spacji oraz znaku 2.

Gdy pomiędzy pojedynczym cudzysłowem lub pomiędzy podwójnym cudzysłowem nie umieścimy żadnego znaku (nawet białego znaku), wtedy tego typu ciąg znaków (czyli '' lub "") nazywany jest pustym ciągiem znaków.

Gdy pomiędzy pojedynczym cudzysłowem, z jakiegoś powodu chcemy umieścić znak ', wtedy należy skorzystać ze znaku ucieczki, czyli znaku \. Innymi słowy rezultatem zapisu 'cytat:\'lipiec87\'' będzie wartość w postaci ciągu znaków cytat:'lipiec87'.

Gdy pomiędzy podwójnym cudzysłowem, z jakiegoś powodu chcemy umieścić znak ", wtedy należy skorzystać ze znaku ucieczki, czyli znaku \. Innymi słowy rezultatem zapisu "cytat:\"lipiec87\"" będzie wartość w postaci ciągu znaków cytat:"lipiec87".

Gdy pomiędzy pojedynczym cudzysłowem lub pomiędzy podwójnym cudzysłowem, z jakiegoś powodu chcemy umieścić znak \, wtedy należy skorzystać ze znaku ucieczki, czyli znaku \. Innymi słowy rezultatem zapisu "\\lipiec87\\" będzie wartość w postaci ciągu znaków \lipiec87\.

Gdy pomiędzy pojedynczym cudzysłowem lub pomiędzy podwójnym cudzysłowem, z jakiegoś powodu chcemy umieścić znak Unicode, wtedy kod interesującego nas znaku Unicode należy poprzedzić znakiem ucieczki, czyli znakiem \ (ewentualne zera występujące bezpośrednio po znaku / mogą zostać przez nas pominięte). Innymi słowy rezultatem zapisu "\03FE" (lub zapisu "\3FE") będzie wartość w postaci znaku Ͼ.

Gdy z jakiegoś powodu zapis reprezentujący interesujący nas ciąg znaków musi zawierać w sobie znak przejścia do nowej linii, wtedy należy skorzystać ze znaku ucieczki, czyli znaku \.

<!-- ZAPIS BŁĘDNY -->
content:"jakiś ci
ąg znaków";

<!-- ZAPIS PRAWIDŁOWY -->
content:"jakiś ci\
ąg znaków";

<!-- OBA ZAPISY SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE -->
content:"jakiś ciąg znaków";
content:"jakiś ci\
ąg znaków";

Przykład

 content:'PRZYKŁADOWY TEKST';
do początkowej zawartości tego elementu "div" został dodany dodatkowy pseudoelement "::before" wraz z dodatkową treścią w postaci ciągu znaków "PRZYKŁADOWY TEKST", ponieważ do tego elementu "div" (między innymi za pomocą selektora "::before") została dodana właściwość "content" wraz z wartością w postaci ciągu znaków "PRZYKŁADOWY TEKST"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }

   div::before {
    content:'PRZYKŁADOWY TEKST';
    color:blue;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do początkowej zawartości tego elementu "div" został dodany dodatkowy pseudoelement "::before" wraz z dodatkową treścią w postaci ciągu znaków "PRZYKŁADOWY TEKST", ponieważ do tego elementu "div" (między innymi za pomocą selektora "::before") została dodana właściwość "content" wraz z wartością w postaci ciągu znaków "PRZYKŁADOWY TEKST"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak