Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

wzorzec wartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Niektóre właściwości CSS posiadają swój z góry określony wzorzec wartości, którym należy posługiwać się w odpowiedni sposób, aby otrzymać zamierzony efekt. Z reguły każdą kolejną wartość należącą do tego samego wzorca należy oddzielić od poprzedniej wartości przynajmniej jednym białym znakiem (zazwyczaj znakiem spacji).

/*
 ### TEXT-SHADOW ###############################
 ## X   |przesunięcie w poziomie cienia| ##
 ## Y   |przesunięcie w pionie cienia | ##
 ## BLUR  |stopień rozmycie cienia    | ##
 ## COLOR |kolor cienia         | ##
 ###############################################
*/

/*
 Wzorzec wartości właściwości "text-shadow":
 - text-shadow:x y blur color;
*/

/* Przykładowa reguła CSS */
div {
 text-shadow:1px 2px 3px red;
}

Przykład

 text-shadow:1px 2px 3px red;
tekst tego elementu "div" posiada efekt cienia (przesunięty w prawo o 1 piksel, przesunięty w dół o 2 piksele, posiadający stopień rozmycia równy 3 piksele oraz posiadający kolor czerwony), ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-shadow" wraz z następującymi wartościami: "1px 2px 3px red"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-shadow:1px 2px 3px red;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tekst tego elementu "div" posiada efekt cienia (przesunięty w prawo o 1 piksel, przesunięty w dół o 2 piksele, posiadający stopień rozmycia równy 3 piksele oraz posiadający kolor czerwony), ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-shadow" wraz z następującymi wartościami: "1px 2px 3px red"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak