Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

grupa wartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Opis

Niektóre właściwości CSS umożliwiają nam podanie kilku różnych wartości należących do tej samej grupy właściwości CSS. Z reguły każdą kolejną wartość należącą do tej samej grupy należy oddzielić od poprzedniej wartości przynajmniej jednym białym znakiem (zazwyczaj znakiem spacji).

/*
 ### BORDER-RIGHT ########################################
 ## BORDER-RIGHT-WIDTH |grubość prawego obramowania| ##
 ## BORDER-RIGHT-STYLE |styl prawego obramowania  | ##
 ## BORDER-RIGHT-COLOR |kolor prawego obramowania | ##
 #########################################################
*/

/* OBIE REGUŁY CSS SĄ SOBIE RÓWNOZNACZNE */

/* REGUŁA - 1 */
div {
 border-right:9px solid black; /* grubość, styl oraz kolor prawego obramowania */
}

/* REGUŁA - 2 */
div {
 border-right-width:9px;  /* grubość prawego obramowania */
 border-right-style:solid; /* styl prawego obramowania */
 border-right-color:black; /* kolor prawego obramowania */
}

Przykład

 border:9px solid black;
do tego elementu "div" zostało dodane prawe obramowanie posiadające rozmiar grubości równy 9 pikseli, styl "solid" (pojedyncza ciągła linia) oraz kolor czarny, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-right" wraz z następującą grupą wartości: "9px solid black"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    border:9px solid black;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu "div" zostało dodane prawe obramowanie posiadające rozmiar grubości równy 9 pikseli, styl "solid" (pojedyncza ciągła linia) oraz kolor czarny, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "border-right" wraz z następującą grupą wartości: "9px solid black"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak