Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

sekwencja wartości

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Wyjaśnienie

Wartości niektórych właściwości CSS możemy podać jako sekwencję wartości. Sekwencja wartości to połączenie kilku grup wartości lub kilku wzorców wartości lub kilku wartości danej właściwości CSS. Z reguły każdy kolejny składnik tworzący tę samą sekwencję wartości należy oddzielić od poprzedniego składnika dokładnie jednym znakiem przecinka.

/*
 ### TEXT-SHADOW ###############################
 ## X   |przesunięcie w poziomie cienia| ##
 ## Y   |przesunięcie w pionie cienia | ##
 ## BLUR  |rozmycie cienia        | ##
 ## COLOR |kolor cienia         | ##
 ###############################################

 ----------------------------------------------------
 Sekwencja wartości właściwości "text-shadow"
 utworzona z jednego składnika,
 z jednego wzorca wartości właściwości "text-shadow":

 - text-shadow:x y blur color;
 ----------------------------------------------------
 Sekwencja wartości właściwości "text-shadow"
 utworzona z dwóch składników,
 z dwóch wzorców wartości właściwości "text-shadow":

 - text-shadow:x y blur color,
        x y blur color;
 ----------------------------------------------------
 Sekwencja wartości właściwości "text-shadow"
 utworzona z trzech składników,
 z trzech wzorców wartości właściwości "text-shadow":

 - text-shadow:x y blur color,
        x y blur color,
        x y blur color;
 ----------------------------------------------------
 itd.
*/

/* Przykładowe reguły CSS */
div {
 text-shadow:1px 1px 0 white;
}

div {
 text-shadow:1px 1px 0 white,
       2px 2px 2px red;
}

div {
 text-shadow:1px 1px 0 white,
       2px 2px 1px red,
       3px 3px 2px black;
}

Przykład

 text-shadow:1px 1px 0 white, 2px 2px 3px red;
tekst tego elementu "div" posiada dwa różne efekty cienia jednocześnie, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-shadow" wraz z następującą sekwencją wartości: "1px 1px 0 white, 2px 2px 3px red"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    text-shadow:1px 1px 0 white, 2px 2px 3px red;
    padding:1em;
    font-size:1.8em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tekst tego elementu "div" posiada dwa różne efekty cienia jednocześnie, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "text-shadow" wraz z następującą sekwencją wartości: "1px 1px 0 white, 2px 2px 3px red"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak