Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

repeating-linear-gradient()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji repeating-linear-gradient()

Za pomocą funkcji repeating-linear-gradient() możemy utworzyć obrazek w postaci powtarzającego się gradientu liniowego.

Parametry funkcji repeating-linear-gradient()

Przykładowe zapisy

repeating-linear-gradient(red 0%, gold 50%)

repeating-linear-gradient(red -25%, gold 25%)

repeating-linear-gradient(red 0%, orange 20%, yellow 50%)

repeating-linear-gradient(to right top, red 10%, gold 20%)

repeating-linear-gradient(-60deg, red 0%, yellow 12.5%, green 25%)

direction

Parametr direction nie jest wymaganym parametrem funkcji repeating-linear-gradient(). Parametr direction określa kierunek, w którym powinien tworzyć się nowo powstający powtarzający się gradient liniowy.

color

Parametr color jest wymaganym parametrem funkcji repeating-linear-gradient(). Parametr color określa jeden z kolorów, który powinien tworzyć nowo powstający powtarzający się gradient liniowy.

stop

Parametr stop nie jest wymaganym parametrem funkcji repeating-linear-gradient(). Parametr stop określa miejsce, od którego lub do którego powinien zmieniać swoją barwę kolor, który podaliśmy przed danym parametrem stop.

Występowanie funkcji repeating-linear-gradient()

 1. background-image
 2. box-reflect
 3. mask-image
 4. shape-outside

Przykład funkcji repeating-linear-gradient()

 background-image:repeating-linear-gradient(180deg, yellow 0%, orange 12.5%, red 25%);
do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek w postaci powtarzającego się gradientu liniowego, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "repeating-linear-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "180deg, yellow 0%, orange 12.5%, red 25%"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    background-image:repeating-linear-gradient(180deg, yellow 0%, orange 12.5%, red 25%);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek w postaci powtarzającego się gradientu liniowego, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "repeating-linear-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "180deg, yellow 0%, orange 12.5%, red 25%"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji repeating-linear-gradient()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .