Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

radial-gradient()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie funkcji radial-gradient()

Za pomocą funkcji radial-gradient() możemy utworzyć obrazek w postaci gradientu promienistego.

Parametry funkcji radial-gradient()

Przykładowe zapisy

radial-gradient(red, gold)

radial-gradient(ellipse, red 0%, gold 100%)

radial-gradient(ellipse 100px 50px, red 0%, gold 100%)

radial-gradient(circle closest-corner, red 0%, gold 100%)

radial-gradient(circle 50px at left bottom, red 0%, gold 100%)

radial-gradient(ellipse 25% 10% at -25px 60px, red 0%, gold 100%)

shape

Parametr shape nie jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(). Parametr shape określa kształt, jaki powinien posiadać nowo powstający gradient promienisty.

Dostępne wartości parametru shape

circle

Wartość circle parametru shape określa okrągły kształt dla nowo powstającego gradientu promienistego.

ellipse

Wartość ellipse parametru shape określa eliptyczny kształt dla nowo powstającego gradientu promienistego.

size

Parametr size nie jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(). Parametr size określa rozmiar promienia lub promieni nowo powstającego gradientu promienistego.

Dodatkowe dostępne wartości parametru size

closest-side

Wartość closest-side parametru size sprawia, że rozmiarem promienia lub promieni nowo powstającego gradientu promienistego będzie długość od środka nowo powstającego gradientu promienistego do najbliżej położonej krawędzi obszaru, w którym tworzy się nowo powstający gradient promienisty.

farthest-side

Wartość farthest-side parametru size sprawia, że rozmiarem promienia lub promieni nowo powstającego gradientu promienistego będzie długość od środka nowo powstającego gradientu promienistego do najdalej położonej krawędzi obszaru, w którym tworzy się nowo powstający gradient promienisty.

closest-corner

Wartość closest-corner parametru size sprawia, że rozmiar promienia lub promieni nowo powstającego gradientu promienistego będzie uzależniony od środka nowo powstającego gradientu promienistego oraz od najbliżej położonego rogu obszaru, w którym tworzy się nowo powstający gradient promienisty.

farthest-corner

Wartość farthest-corner parametru size sprawia, że rozmiar promienia lub promieni nowo powstającego gradientu promienistego będzie uzależniony od środka nowo powstającego gradientu promienistego oraz od najdalej położonego rogu obszaru, w którym tworzy się nowo powstający gradient promienisty.

position

Parametr position nie jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(). Parametr position określa miejsce, gdzie powinien znaleźć się środek nowo powstającego gradientu promienistego.

color

Parametr color jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(). Parametr color określa jeden z kolorów, który powinien tworzyć nowo powstający gradient promienisty.

stop

Parametr stop nie jest wymaganym parametrem funkcji radial-gradient(). Parametr stop określa miejsce, od którego lub do którego powinien zmieniać swoją barwę kolor, który podaliśmy przed danym parametrem stop.

radial-gradient(circle 100px at center, red 0%, gold 100%)

schemat tworzenia gradientu promienistego w języku CSS

Występowanie funkcji radial-gradient()

 1. background-image
 2. box-reflect
 3. mask-image
 4. shape-outside

Przykład funkcji radial-gradient()

 background-image:radial-gradient(ellipse 200px 150px at top, red 0%, orange 50%, yellow 100%);
do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek w postaci gradientu promienistego, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "radial-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "ellipse 200px 150px at top, red 0%, orange 50%, yellow 100%"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    background-image:radial-gradient(ellipse 200px 150px at top, red 0%, orange 50%, yellow 100%);
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
    background-color:#7DCDE8;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do obszaru tła tego elementu "div" został dodany obrazek w postaci gradientu promienistego, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-image" wraz z wartością w postaci funkcji "radial-gradient()", w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: "ellipse 200px 150px at top, red 0%, orange 50%, yellow 100%"
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja funkcji radial-gradient()

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak, lecz od wersji 10

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji funkcji .