Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Indeks elementu HTML

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W poprzedniej części kursu CSS dowiedzieliśmy się o pozycjach w jakich może być wyświetlony element HTML. Domyślnie jest on wyświetlony w pozycji statycznej, jednak możemy to zmienić za pomocą właściwości position. Gdy element HTML stanie się elementem wyświetlonym w pozycji relatywnej, absolutnej lub ustalonej to pozycję takiego elementu HTML możemy kontrolować za pomocą właściwości: top, right, bottom, left.

Co się stanie, gdy zmienimy pozycję kilku elementów HTML i będą one znajdowały się jeden na drugim? Który z nich zobaczymy jako pierwszy?

Na te pytania odpowie nam ta część kursu CSS.

Na początek dodamy kilka przykładowych elementów HTML do części body dokumentu HTML.

<body>

 <div id="rodzic">
  <div id="pierwszy">pierwsze dziecko elementu - #rodzic</div>
  <div id="drugi">drugie dziecko elementu - #rodzic</div>
  <div id="trzeci">trzecie dziecko elementu - #rodzic</div>
 </div>

</body>

Rezultat:

pierwsze dziecko elementu - #rodzic
drugie dziecko elementu - #rodzic
trzecie dziecko elementu - #rodzic

Naszym oczom ukazały się cztery elementy div. Pierwszy z nich jest rodzicem pozostałych trzech elementów div. Za pomocą właściwości left oraz bottom sprawimy, aby elementy te znalazły się jeden na drugim.

Z poprzedniej części kursu CSS wiemy, że aby właściwość left oraz bottom oddziaływały na element HTML, to musi być on wyświetlony w pozycji relatywnej (relative), absolutnej (absolute) lub ustalonej (fixed).

#pierwszy {
 position:relative;
}

#drugi {
 position:relative;
 left:20px;
 bottom:40px;
}

#trzeci {
 position:relative;
 left:40px;
 bottom:80px;
}

Rezultat:

pierwsze dziecko elementu - #rodzic
drugie dziecko elementu - #rodzic
trzecie dziecko elementu - #rodzic

Od tej pory elementy dzieci przesłaniają siebie nawzajem. Domyślnie najbardziej dla nas widocznym elementem HTML będzie ten element dziecko, który został umieszczony jako ostatni w kodzie HTML (w swoim rodzicu).

<body>

 <div id="rodzic"> <!-- element rodzic -->
  <div id="pierwszy">pierwsze dziecko elementu - #rodzic</div>
  <div id="drugi">drugie dziecko elementu - #rodzic</div>
  <div id="trzeci">trzecie dziecko elementu - #rodzic</div> <!-- ten element będzie dla nas najbardziej widoczny, ponieważ jest on ostatnim dzieckiem swojego rodzica -->
 </div>

</body>

Domyślną kolejność z jaką widzimy przesłaniające się elementy HTML, wyświetlone w pozycji relatywnej, absolutnej lub ustalonej, możemy kontrolować za pomocą właściwości z-index. Im wyższą ustalimy wartość właściwości z-index dla danego elementu HTML tym bardziej ten element będzie dla nas widoczny, w przypadku gdy inne elementy HTML będą go przesłaniać.

Odwrócimy kolejność z jaką widzimy poszczególne elementy dzieci:

#pierwszy {
 position:relative;
 z-index:3;
}

#drugi {
 position:relative;
 left:20px;
 bottom:40px;
 z-index:2;
}

#trzeci {
 position:relative;
 left:40px;
 bottom:80px;
 z-index:1;
}

Rezultat:

element - div - z indeksem 3
element - div - z indeksem 2
element - div - z indeksem 1

Od tej pory najbardziej widocznym dla nas elementem HTML w naszym przykładzie jest element z właściwością z-index oraz wartością 3, ponieważ pozostałe elementy HTML posiadają niższy indeks, czyli niższą wartość właściwości z-index.

Kod HTML ostatniego przykładu znajduje się poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div {
    text-align:center;
    padding:30px;
    border:2px dashed black;
    background-color:white;
    box-shadow:4px 4px 4px black;
   }

   #pierwszy {
    position:relative;
    z-index:3;
    background-color:lightblue;
   }

   #drugi {
    position:relative;
    left:20px;
    bottom:40px;
    z-index:2;
    background-color:lightgreen;
   }

   #trzeci {
    position:relative;
    left:40px;
    bottom:80px;
    z-index:1;
    background-color:gold;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="pierwszy">element - div - z indeksem 3</div>
   <div id="drugi">element - div - z indeksem 2</div>
   <div id="trzeci">element - div - z indeksem 1</div>
  </div>

 </body>
</html>

W naszym przykładzie wszystkie elementy dzieci zostały wyświetlone w pozycji relatywnej, ponieważ została do nich dodana właściwość position wraz z wartością relative.

Dowiedzieliśmy się wcześniej, że domyślnie, gdy kilka elementów dzieci znajdzie się jeden na drugim, to najbardziej widocznym dla nas elementem HTML będzie ten, który został umieszczony w kodzie HTML jako ostatni element swojego rodzica, jednak ta zasada obowiązuje tylko w przypadku gdy ostatni element jest wyświetlony w pozycji innej niż domyślna pozycja statyczna. Inaczej mówiąc, elementy wyświetlone w pozycji relatywnej, absolutnej lub ustalonej mają "przewagę" nad elementami wyświetlonymi w domyślnej, statycznej pozycji. Po prostu są one bardziej widoczne niż elementy wyświetlone w pozycji statycznej.

Przykład, który znajduje się poniżej, nieco bardziej wyjaśni nam tą zależność.

pierwszy element - div - pozycja statyczna
drugi element - div - pozycja relatywna
trzeci element - div - pozycja statyczna

Kod HTML przykładu znajduje się poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div {
    text-align:center;
    padding:30px;
    border:2px dashed black;
    background-color:white;
    box-shadow:4px 4px 4px black;
   }

   #pierwszy {
    background-color:lightblue;
   }

   #drugi {
    position:relative;
    left:20px;
    bottom:40px;
    background-color:tomato;
   }

   #trzeci {
    background-color:gold;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="pierwszy">pierwszy element - div - pozycja statyczna</div>
   <div id="drugi">drugi element - div - pozycja relatywna</div>
   <div id="trzeci">trzeci element - div - pozycja statyczna</div>
  </div>

 </body>
</html>

Teraz zajmiemy się nieco innym układem elementów HTML, a mianowicie przyjrzymy się, które elementy HTML są dla nas bardziej widoczne w relacji przodek oraz potomek.

W poprzedniej części kursu CSS dowiedzieliśmy się, że elementy HTML, które są umieszczone jeden w drugim, w kodzie HTML, tworzą coś na wzór stosu, gdy zostaną wyświetlone w oknie przeglądarki internetowej. Domyślnie w takiej sytuacji najbardziej widocznym dla nas elementem HTML danego elementu #rodzic będzie ten element HTML, który jest jego ostatnim potomkiem.

<body>

 <div id="rodzic">element - #rodzic
  <div id="potomek1">pierwszy potomek elementu - #rodzic
   <div id="potomek2">drugi potomek elementu - #rodzic
    <div id="ostatni_potomek">ostatni potomek elementu - #rodzic</div>
   </div>
  </div>
 </div>

</body>

Rezultat:

element - #rodzic
pierwszy potomek elementu - #rodzic
drugi potomek elementu - #rodzic
ostatni potomek elementu - #rodzic

Nasz dotychczasowy przykład prezentuje elementy div, które tworzą hierarchię typu przodek oraz potomek, czyli kilka elementów HTML, które są umieszczone jeden w drugim. Jedyne co możemy zrobić w takim wypadku, za pomocą właściwości z-index, to sprawić, aby dany element HTML został wyświetlony pod określonymi elementami HTML. Aby tego dokonać musimy spełnić trzy warunki.

Do elementu HTML, który ma zmienić swoją kolejność widoczności, należy dodać właściwość z-index wraz z ujemną wartością, np. -1.

Musimy określić element HTML, do którego element z właściwością z-index:-1; ma zostać przesunięty. Dodajemy do takiego elementu właściwość z-index, lecz tym razem z dodatnią wartością, np. 1.

Oba elementy muszą być wyświetlone w pozycji innej niż statyczna pozycja, np. w pozycji relatywnej, co uzyskamy dzięki właściwości position oraz wartości relative.

#rodzic {
 position:relative;
 z-index:1;
 background-color:gold;
}

#ostatni_potomek {
 position:relative;
 z-index:-1;
 left:110px;
 top:110px;
 background-color:tomato;
}

Rezultat:

element - #rodzic
pierwszy potomek elementu - #rodzic
drugi potomek elementu - #rodzic
ostatni potomek elementu - #rodzic

Tak o to ostatni potomek oraz jego cała zawartość została umieszczona pod innymi elementami HTML, lecz nie pod elementem z właściwością z-index:1;

Kod HTML ostatniego przykładu został umieszczony poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div {
    text-align:center;
    padding:30px;
    border:2px dashed black;
    background-color:white;
    box-shadow:4px 4px 4px black;
   }

   #rodzic {
    position:relative;
    z-index:1;
    background-color:gold;
   }

   #potomek1 {
    background-color:lightblue;
   }

   #potomek2 {
    background-color:lightgreen;
   }

   #ostatni_potomek {
    position:relative;
    z-index:-1;
    top:110px;
    left:110px;
    background-color:tomato;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">element - #rodzic
   <div id="potomek1">pierwszy potomek elementu - #rodzic
    <div id="potomek2">drugi potomek elementu - #rodzic
     <div id="ostatni_potomek">ostatni potomek elementu - #rodzic</div>
    </div>
   </div>
  </div>

 </body>
</html>

W następnej części kursu CSS zapoznamy się ze sposobami tworzenia cieni w tekście oraz w elemencie HTML.