Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Funkcja calc()

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W tej części kursu CSS poznamy funkcję calc(), która służy do obliczania wartości danej właściwości CSS.

To, które przeglądarki internetowe i w jakiej wersji, obsługują funkcję calc(), możemy sprawdzić tutaj.

Funkcja calc() wymaga od nas abyśmy podali równanie, które ma zostać obliczone. W naszym równaniu możemy wykorzystać różne wartości wraz z różnymi jednostkami CSS oraz następujące operatory matematyczne:

 • + dodawanie, np. calc(50% + 100px)
 • - odejmowanie, np. calc(100% - 33%)
 • * mnożenie, np. calc(10px * 10)
 • / dzielenie, np. calc(4em / 2)
 • nasze równanie może być również bardziej złożone, np. calc((100% - 30% + 50px) / 2)

Powyższą funkcję calc() możemy użyć wraz z dowolną właściwością CSS, która wymaga od nas abyśmy podali jakąś wartość liczbową, np. width:calc(100% / 5); Przeglądarka widząc taki zapis, sama sobie obliczy daną wartość właściwości width. W tym wypadku będzie to wartość 20%, czyli szerokość elementu HTML będzie równa 20% szerokości elementu rodzica.

Uwaga Gdy chcemy wykonać mnożenie lub dzielenie, to przynajmniej jedna dzielona lub mnożona wartość musi być liczbą (czyli wartością bez jednostki, np. 1, 2, 3 ,4 itd.).

W jednej z poprzednich części tego kursu CSS określaliśmy wartości właściwości font-size, dla poszczególnych elementów HTML, za pomocą jednostek em. W pewnym momencie musieliśmy dokonać pewnego obliczenia. Dzieliliśmy wartość właściwości font-size, danego elementu HTML, przez wartość właściwości font-size elementu rodzica, następnie otrzymaną wartość zamienialiśmy na jednostkę em.

Dzięki funkcji calc() możemy osiągnąć taki sam rezultat, w nieco inny sposób. Musimy określić o ile procent wartość 1em, czyli wartość elementu rodzica, ma zostać powiększona, dla danego elementu HTML.

body {
 font-size:15px;
}

h1 {
 font-size:calc(1em + 60%);
}

p {
 font-size:calc(1em + 20%);
}

ul {
 font-size:calc(1em);
}

W efekcie uzyskamy następujący rezultat:

To Jest Przykładowy Element H1

to jest przykładowy tekst umieszczony w elemencie - p

 • to jest przykładowy element listy HTML
 • to jest przykładowy element listy HTML
 • to jest przykładowy element listy HTML

Kod dokumentu HTML został umieszczony poniżej:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-size:15px;
   }

   h1 {
    font-size:calc(1em + 60%);
   }

   p {
    font-size:calc(1em + 20%);
   }

   ul {
    font-size:calc(1em);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <h1>To Jest Przykładowy Element H1</h1>

   <p>
    to jest przykładowy tekst umieszczony w elemencie - p
   </p>

   <ul>
    <li>to jest przykładowy element listy HTML</li>
    <li>to jest przykładowy element listy HTML</li>
    <li>to jest przykładowy element listy HTML</li>
   <ul>
  </div>

 </body>
</html>

Ponadto zapis margin: calc() calc() calc() calc(); również jest możliwy, w tym wypadku zostaną obliczone wszystkie cztery marginesy zewnętrzne dla danego elementu HTML.