Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

Kontrolowanie wyglądu elementu HTML za pomocą atrybutu "style"

Data publikacji
Ostatnio edytowano

W tej części kursu CSS zapoznamy się z pierwszym sposobem, dzięki któremu będziemy mogli wpływać na wygląd elementów HTML.

W realnym świecie, gdy chcemy zmienić kolor kartki papieru, to możemy dokonać tego na kilka sposobów, np. pomalować kartkę kredką lub użyć do tego celu pędzla i farb albo zanurzyć całą kartkę w farbie.

Język CSS oferuje nam kilka sposobów, dzięki którym możemy zmienić wygląd danego elementu HTML bądź grupy elementów HTML.

Jednym ze sposobów formatowania właściwości wyglądu elementu HTML jest dodanie do niego atrybutu style wraz z właściwościami i wartościami jakie chcemy zmienić w wyglądzie danego elementu HTML.

Atrybut w języku HTML ma następującą składnię: atrybut="wartość"

W tym wypadku naszym atrybutem będzie atrybut style, a jego wartością będą właściwości oraz wartości CSS służące do zmiany domyślnego wyglądu danego elementu HTML.

Pod spodem znajdują się element div oraz p, które zostały umieszczone w elemencie body.

<body>

 <p>
  to jest element - p - umieszczony w elemencie - body
 </p>

 <div>
  to jest element - div - umieszczony w elemencie - body
 </div>

</body>

Po wyświetleniu naszych przykładowych elementów HTML w oknie przeglądarki internetowej zobaczymy po prostu dwie linijki tekstu.

to jest element - p - umieszczony w elemencie - body

to jest element - div - umieszczony w elemencie - body

Naszym celem w tej części kursu CSS będzie dodanie do elementów div oraz p nowych właściwości CSS, które zmienią wygląd tych elementów HTML. Wykorzystamy do tego celu atrybut style, który należy dodać bezpośrednio do znacznika danego elementu (wraz z właściwościami i wartościami odpowiadającymi za zmianę cech wyglądu).

Wspomniana czynność została przedstawiona w kodzie HTML, który został umieszczony poniżej:

<body>

 <p style="border:1px solid black;">
  to jest element - p - umieszczony w elemencie - body
 </p>

 <div style="background-color:lightblue;">
  to jest element - div - umieszczony w elemencie - body
 </div>

</body>

Jak możemy zauważyć w kodzie HTML, który został zaprezentowany powyżej, atrybut style należy umieścić w znaczniku rozpoczynającym dany element HTML, a właściwości i wartości należy umieścić w cudzysłowie. Pomiędzy atrybutem style, a cudzysłowem, należy umieścić znak równości, czyli =, dzięki czemu do atrybutu style zostaną przypisane różne właściwości CSS, które od tej pory będą odpowiadać za wygląd danego elementu HTML.

Za pomocą atrybutu style, właściwości border oraz wartości 1px solid black, dodaliśmy do elementu p obramowanie.

Za pomocą atrybutu style, właściwości background-color oraz wartości lightblue, zmieniliśmy kolor tła elementu div na jasnoniebieski.

Od tej pory nasze przykładowe elementy HTML prezentują się następująco:

to jest element - p - umieszczony w elemencie - body

to jest element - div - umieszczony w elemencie - body

Metoda, którą poznaliśmy w tej części kursu CSS ma swoje zalety oraz wady.

Zalety tej metody:

 • nie musimy posługiwać się selektorami CSS (jednak nieznajomość selektorów CSS jest naszą wadą)
 • właściwości CSS umieszczone w atrybucie style mają pierwszeństwo przed właściwościami CSS, które znajdują się w innym miejscu pliku HTML lub pliku CSS (to zagadnienie wyjaśnimy sobie w innej części tego kursu CSS)

Wady tej metody:

 • zbyt wiele właściwości CSS umieszczonych w atrybucie style i zbyt duża liczba tych atrybutów w dokumencie HTML wprowadzają "wizualny chaos", przez co kod HTML staje się nieczytelny i mało przejrzysty
 • brak skutecznej kontroli wyglądu danej grupy elementów w większej liczbie dokumentów HTML

Wyobraźmy sobie, że za pomocą tej metody stworzyliśmy menu, które znajduje się w kilkuset dokumentach HTML.

Co się stanie, gdy będziemy chcieli zmienić wygląd w tym menu?

Musielibyśmy zrobić to kilkaset razy lub musielibyśmy skorzystać z jakiś dodatkowych narzędzi. Na szczęście istnieje inna metoda kontrolowania wyglądu tych samych elementów znajdujących się w większej liczbie dokumentów HTML. Jest to zewnętrzny kaskadowy arkusz stylów CSS, który poznamy w innej części tego kursu CSS.

W następnej części kursu CSS poznamy sposób tworzenia stylów CSS, czyli reguł CSS, za pomocą których będziemy mogli określać unikalny wygląd dla poszczególnych elementów HTML.