Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

paleta rozszerzona

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie

Za pomocą nazwy jednego z kolorów należących do rozszerzonej palety kolorów CSS możemy określić wartość interesującego nas koloru.

Nazwy kolorów należących do rozszerzonej palety kolorów CSS

 • aliceblue
 • antiquewhite
 • aqua
 • aquamarine
 • azure
 • beige
 • bisque
 • black
 • blanchedalmond
 • blue
 • blueviolet
 • brown
 • burlywood
 • cadetblue
 • chartreuse
 • chocolate
 • coral
 • cornflowerblue
 • cornsilk
 • crimson
 • cyan
 • darkblue
 • darkcyan
 • darkgoldenrod
 • darkgray
 • darkgreen
 • darkgrey
 • darkkhaki
 • darkmagenta
 • darkolivegreen
 • darkorange
 • darkorchid
 • darkred
 • darksalmon
 • darkseagreen
 • darkslateblue
 • darkslategray
 • darkslategrey
 • darkturquoise
 • darkviolet
 • deeppink
 • deepskyblue
 • dimgray
 • dimgrey
 • dodgerblue
 • firebrick
 • floralwhite
 • forestgreen
 • fuchsia
 • gainsboro
 • ghostwhite
 • gold
 • goldenrod
 • gray
 • green
 • greenyellow
 • grey
 • honeydew
 • hotpink
 • indianred
 • indigo
 • ivory
 • khaki
 • lavender
 • lavenderblush
 • lawngreen
 • lemonchiffon
 • lightblue
 • lightcoral
 • lightcyan
 • lightgoldenrodyellow
 • lightgray
 • lightgreen
 • lightgrey
 • lightpink
 • lightsalmon
 • lightseagreen
 • lightskyblue
 • lightslategray
 • lightslategrey
 • lightsteelblue
 • lightyellow
 • lime
 • limegreen
 • linen
 • magenta
 • maroon
 • mediumaquamarine
 • mediumblue
 • mediumorchid
 • mediumpurple
 • mediumseagreen
 • mediumslateblue
 • mediumspringgreen
 • mediumturquoise
 • mediumvioletred
 • midnightblue
 • mintcream
 • mistyrose
 • moccasin
 • navajowhite
 • navy
 • oldlace
 • olive
 • olivedrab
 • orange
 • orangered
 • orchid
 • palegoldenrod
 • palegreen
 • paleturquoise
 • palevioletred
 • papayawhip
 • peachpuff
 • peru
 • pink
 • plum
 • powderblue
 • purple
 • rebeccapurple
 • red
 • rosybrown
 • royalblue
 • saddlebrown
 • salmon
 • sandybrown
 • seagreen
 • seashell
 • sienna
 • silver
 • skyblue
 • slateblue
 • slategray
 • slategrey
 • snow
 • springgreen
 • steelblue
 • tan
 • teal
 • thistle
 • tomato
 • turquoise
 • violet
 • wheat
 • white
 • whitesmoke
 • yellow
 • yellowgreen

Przykład

 background-color:aquamarine;
tło tego elementu "div" posiada nowy kolor, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-color" wraz z wartością "aquamarine" należącą do rozszerzonej palety kolorów CSS

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   div {
    background-color:aquamarine;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tło tego elementu "div" posiada nowy kolor, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-color" wraz z wartością "aquamarine" należącą do rozszerzonej palety kolorów CSS
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Nie interpretuje wartości "rebeccapurple".

Zobacz więcej informacji o interpretacji wartości .

Edge

tak