Autor publikacji
Virtual Patriot - Administrator

ośmiocyfrowy zapis heksadecymalny

Data publikacji
Ostatnio edytowano

Przeznaczenie

Za pomocą ośmiocyfrowego zapisu heksadecymalnego (#RRGGBBAA) możemy określić wartość interesującego nas koloru.

Ośmiocyfrowy zapis heksadecymalny działa na podobnej zasadzie jak sześciocyfrowy zapis heksadecymalny z tą różnicą, iż dodatkowo ostatnie dwa znaki ośmiocyfrowego zapisu heksadecymalnego określają procent przezroczystości koloru.

Wyjaśnienie wzoru

Przykładowe zapisy

#28E9CB24

#A55F19F5

#123FED7F

#

Składnik # jest wymaganym składnikiem wzoru #RRGGBBAA. Składnik # informuje przeglądarkę internetową, że chcemy określić wartość koloru za pomocą jednego z dostępnych zapisów heksadecymalnych.

RR

Składnik RR jest wymaganym składnikiem wzoru #RRGGBBAA. Składnik RR określa intensywność barwy czerwonej. Im większa wartość składnika RR tym intensywność barwy czerwonej nowo powstającego koloru będzie większa.

GG

Składnik GG jest wymaganym składnikiem wzoru #RRGGBBAA. Składnik GG określa intensywność barwy zielonej. Im większa wartość składnika GG tym intensywność barwy zielonej nowo powstającego koloru będzie większa.

BB

Składnik BB jest wymaganym składnikiem wzoru #RRGGBBAA. Składnik BB określa intensywność barwy niebieskiej. Im większa wartość składnika BB tym intensywność barwy niebieskiej nowo powstającego koloru będzie większa.

AA

Składnik AA jest wymaganym składnikiem wzoru #RRGGBBAA. Składnik AA określa procent przezroczystości koloru. Im większa wartość składnika AA tym przezroczystość nowo powstającego koloru będzie mniejsza.

Przykład

 background-color:#FE010180;
tło tego elementu "div" posiada nowy kolor oraz jest przezroczyste w około pięćdziesięciu procentach, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-color" wraz z wartością w postaci ośmiocyfrowego zapisu heksadecymalnego "#FE010180"

Kod źródłowy przykładu

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   html {
    font-size:16px;
    font-family:Helvetica, sans-serif;
   }

   #rodzic {
    background-image:url(https://webkod.pl/files/css/obrazek-01.png);
    padding:1em;
   }

   #dziecko {
    background-color:#FE010180;
    padding:1em;
    font-size:1.3em;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="dziecko">
    tło tego elementu "div" posiada nowy kolor oraz jest przezroczyste w około pięćdziesięciu procentach, ponieważ do tego elementu "div" została dodana właściwość "background-color" wraz z wartością w postaci ośmiocyfrowego zapisu heksadecymalnego "#FE010180"
   </div>
  </div>

 </body>
</html>

Interpretacja

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

nie

Edge

tak

Zobacz więcej informacji o interpretacji .