Ostatnio edytowany:

base

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "base"

Element base reprezentuje bazowy adres URL dokumentu HTML. Element base może również reprezentować domyślny kontekst (miejsce) wczytywania się zasobu internetowego reprezentowanego przez określony element HTML. W obu przypadkach element "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form posiadające atrybut action. Element "base" oddziałuje tylko na elementy HTML, które występują po wspomnianym elemencie "base" w kodzie HTML. Maksymalnie jeden element "base" może znaleźć się w części HEAD dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "base"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu head, który nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym innego elementu base

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
    <base href="http://webkod.pl/content/html/">
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "base" jest element "head", dla którego wspomniany element "base" jest jedynym elementem dzieckiem typu "base", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "head", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "base".
kontekst wewnętrzny
 • brak
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
składnia HTML
 • <base>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • zawsze
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "base"

base {
 display:none;
}

Interpretacja elementu "base"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "base"

href

Przeznaczenie atrybutu "href"

Atrybut href wykorzystany wraz z elementem base określa bazowy adres URL dla wszystkich względnych adresów URL reprezentowanych przez różne elementy HTML występujące w zawartości danego dokumentu HTML. Wartość atrybutu "href" elementu "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form posiadające atrybut action.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "href"

URL
Należy podać ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="http://webkod.pl/content/html/">
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Bazowym adresem URL dla wszystkich względnych adresów URL reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości przykładowego dokumentu HTML jest adres "http://webkod.pl/content/html/", ponieważ w zawartości wspomnianego dokumentu HTML występuje (w odpowiednim miejscu) element "base" wraz z atrybutem "href" o wartości "http://webkod.pl/content/html/".

target

Przeznaczenie atrybutu "target"

Atrybut target wykorzystany wraz z elementem base określa domyślny kontekst (miejsce) wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez różne elementy HTML występujące w zawartości danego dokumentu HTML. Wartość atrybutu "target" elementu "base" oddziałuje na elementy a posiadające atrybut href, na elementy area posiadające atrybut href oraz na elementy form posiadające atrybut action.

Wartość Domyślna

 • _self (gdy pominęliśmy atrybut)
 • _blank (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu "target"

_blank
Wartość _blank wskazuje na nowy kontekst przeglądarki internetowej, na nowe miejsce. Na przykład na nowe okno przeglądarki internetowej (nową zakładkę).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="http://webkod.pl/content/html/" target="_blank">
 </head>
 <body>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_blank" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML jest nowe okno przeglądarki internetowej.
_parent
Wartość _parent wskazuje na kontekst rodzica kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="http://webkod.pl/content/html/base-target-parent.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - base-target-parent.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _parent</title>
     <base href="http://webkod.pl/content/html/" target="_parent">
    </head>
    <body>

     <ul>
      <li>
       <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
      </li>

      <li>
       <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
      </li>

      <li>
       <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
      </li>
     </ul>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_parent" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" jest kontekst, który jest kontekstem rodzicem wspomnianego elementu "iframe", czyli w tym wypadku aktualne okno przeglądarki internetowej.
Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" nie posiada kontekstu rodzica, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.
_self
Wartość _self wskazuje na aktualny kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base. Na przykład na aktualne okno przeglądarki internetowej (aktualną zakładkę) lub aktualny element iframe.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="http://webkod.pl/content/html/base-target-self.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - base-target-self.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _self</title>
     <base href="http://webkod.pl/content/html/" target="_self">
    </head>
    <body>

     <ul>
      <li>
       <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
      </li>

      <li>
       <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
      </li>

      <li>
       <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
      </li>
     </ul>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_self" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" jest kontekst, który jest aktualnym kontekstem wspomnianego elementu "iframe", czyli w tym wypadku wspomniany element "iframe".
_top
Wartość _top wskazuje na kontekst najdalszego przodka kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element base.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="http://webkod.pl/content/html/base-target-top.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - base-target-top.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _top</title>
     <base href="http://webkod.pl/content/html/" target="_top">
    </head>
    <body>

     <ul>
      <li>
       <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
      </li>

      <li>
       <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
      </li>

      <li>
       <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
      </li>
     </ul>

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "_top" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML znajdującego się w elemencie "iframe" jest kontekst, który jest najdalszym kontekstem przodkiem wspomnianego elementu "iframe", czyli w tym wypadku aktualne okno przeglądarki internetowej.
Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" nie posiada kontekstu najdalszego przodka, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.
iframe name
Należy podać wartość atrybutu name interesującego nas elementu iframe, dzięki czemu interesujący nas element iframe stanie się docelowym kontekstem.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
  <base href="http://webkod.pl/content/html/" target="ramka-1">
 </head>
 <body>

  <iframe name="ramka-1"></iframe>

  <ul>
   <li>
    <a href="zwierze-01.png">zobacz zdjęcie lwa</a>
   </li>

   <li>
    <a href="owoc-01.png">zobacz zdjęcie czereśni</a>
   </li>

   <li>
    <a href="figura-01.png">zobacz zdjęcie figury geometrycznej</a>
   </li>
  </ul>

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ w zawartości przykładowego dokumentu HTML występuje element "base" wraz z atrybutem "target" o wartości "ramka-1" domyślnym kontekstem wczytywania się zasobów internetowych reprezentowanych przez elementy "a" występujące w zawartości wspomnianego dokumentu HTML jest element "iframe" posiadający atrybut "name" o wartości "ramka-1".
Jeżeli w danym kontekście przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "base" lub w kontekście rodzicu lub w kontekście przodku nie znajduje się element iframe o wartości atrybutu name, którą podaliśmy, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _blank. Możemy podać również wartość atrybutu name interesującego nas elementu object, lecz tylko wtedy gdy wspomniany element object reprezentuje zasób internetowy w postaci dokumentu HTML.