column-rule-color

Za pomocą właściwości column-rule-color możemy określić kolor linii, która będzie oddzielać poszczególne kolumny w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości column-rule-color
Wartość Opis
kolor określenie własnej wartości koloru linii oddzielającej kolumny
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-rule-color
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-rule-color możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • wartość właściwości color danego elementu
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości column-rule-color
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-rule-color pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wartość koloru linii

wartość koloru linii - istnieje kilka sposobów tworzenia kolorów w CSS, o których dowiesz się więcej klikając w link obok - poznaj sposoby zapisywania kolorów w CSS.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p ma kolor czerwony, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule-color wraz z wartością #F00

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule-style:solid;
    column-rule-color:#F00;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule-style:solid;
    -moz-column-rule-color:#F00;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule-style:solid;
    -webkit-column-rule-color:#F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>