transition-delay

Za pomocą właściwości transition-delay możemy opóźnić lub przyspieszyć efekt przejścia dla danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości transition-delay
Wartość Opis
długość czasu określenie wartości długości opóźnienia efektu przejścia
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transition-delay
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transition-delay możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0s
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości transition-delay
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość transition-delay pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - efektu przejścia CSS3

długość czasu

długość czasu - za pomocą jednostek czasu, czyli sekund - s lub milisekund - ms, określamy opóźnienie efektu przejścia (wartości ujemny są dozwolone i będą mieć odwrotne działanie do opóźnienia).

Pamiętaj, że 1s = 1000ms.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

efekt przejścia, który został dodany do elementu div, jest opóźniony o 1 sekundę, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-delay wraz z wartością 1s

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
    transition-delay:1s;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>