border-collapse

Za pomocą właściwości border-collapse możemy usunąć domyślny odstęp pomiędzy kolumnami i wierszami w tabeli HTML, dzięki czemu komórki tabeli zaczną przylegać do siebie.

Dostępne wartości dla właściwości border-collapse
Wartość Opis
collapse przyleganie komórek tabeli HTML
separate nieprzyleganie komórek tabeli HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-collapse
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-collapse możemy dodać do elementu table.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • separate
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości border-collapse
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border-collapse pojawiła się od specyfikacji CSS2

collapse

collapse - wartość ta spowoduje usunięcie odstępu pomiędzy kolumnami i wierszami tabeli, dzięki czemu komórki tabeli zaczną przylegać do siebie.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

komórki tabeli HTML, która znajduje się powyżej, przylegają do siebie, ponieważ do elementu table została dodana właściwość border-collapse wraz z wartością collapse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    border-collapse:collapse;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

separate

separate - zachowanie domyślnych odstępów pomiędzy wierszami i kolumnami tabeli. Jest to wartość domyślna.

Przykład
komórka - 1 komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

domyślnie komórki tabeli HTML są od siebie odseparowane

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>