Ostatnio edytowany:

kbd

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "kbd"

Element kbd reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, której autorem ma być użytkownik oraz która ma pochodzić od użytkownika. Wspomnianą zawartością elementu kbd może być treść wskazująca na nazwę określonego przycisku lub kombinacji przycisków na klawiaturze, które powinien nacisnąć użytkownik. Wspomnianą zawartością elementu kbd może być również treść wskazująca na określoną komendę głosową, którą powinien wymówić użytkownik.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "kbd"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   Aby zamknąć to okno naciśnij przycisk <kbd>Escape</kbd>.
  </p>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "kbd" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "kbd".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   Aby zamknąć to okno naciśnij przycisk <kbd>Escape</kbd>.
  </p>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "kbd" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Escape", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "kbd".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <kbd> ... </kbd>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "kbd"

kbd {
 font-family:monospace;
}

Interpretacja elementu "kbd"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak