Selektor :indeterminate

Selektor :indeterminate - selektor określa wygląd elementów HTML interfejsu użytkownika, które mają status nieokreślonych, ponieważ nie posiadają w sobie wymaganych atrybutów. Takim elementem może być, np. element progress bez atrybutu value.

Wzór selektora :indeterminate

:indeterminate {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :indeterminate

progress:indeterminate {
 outline:3px solid red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:indeterminate Do każdego elementu progress w danym dokumencie HTML, który ma status nieokreślony
outline dodaj właściwość, która utworzy zarys o następujących cechach:
3px solid red szerokość - 3 piksele, styl - solid, kolor - czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :indeterminate

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   progress:indeterminate {
    outline:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  Postęp: <progress></progress>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Postęp:
Interpretacja selektora :indeterminate
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Selektor istnieje od specyfikacji CSS4