perspective

Za pomocą właściwości perspective możemy określić perspektywę dla danego elementu HTML. W zasięgu wspomnianej perspektywy znajdą się dzieci danego elementu HTML, lecz nie on sam.

Dostępne wartości dla właściwości perspective
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości perspektywy elementu
none usunięcie perspektywy z elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości perspective
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość perspective możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości perspective
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer tak, lecz od wersji 10
Właściwość perspective pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 3D CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Perspektywa elementu HTML - Kurs CSS Dział I
CSS3 - Animowana karta w przestrzeni 3D - Kurs CSS Dział IV
CSS3 - Animowany sześcian 3D - Kurs CSS Dział IV

wartość perspektywy

wartość - do określenia perspektywy elementu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
element - div - rodzic
element - div - dziecko

w elemencie div - rodzic została utworzona perspektywa o wartości 300 pikseli, w której to perspektywie znalazł się element div - dziecko, ponieważ do wspomnianego elementu div - rodzic została dodana właściwość perspective wraz z wartością 300px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    perspective:300px;
    -webkit-perspective:300px; /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }

   #dziecko {
    background-color:#5DD;
    padding:15px;
    transform:rotateX(30deg);
    -webkit-transform:rotateX(30deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">element - div - rodzic
   <div id="dziecko">element - div - dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>

none

none - Jest to wartość domyślna. Elementu HTML nie będzie posiadał w sobie perspektywy.

Przykład
element - div - rodzic
element - div - dziecko

domyślnie żaden element HTML nie posiada w sobie perspektywy

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #dziecko {
    background-color:#5DD;
    padding:15px;
    transform:rotateX(30deg);
    -webkit-transform:rotateX(30deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">element - div - rodzic
   <div id="dziecko">element - div - dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>