Ostatnio edytowany:

legend

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu legend

Element legend reprezentuje nagłówek dla treści reprezentowanej przez zawartość elementu fieldset, do którego należy dany element legend.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie legend

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako pierwszy element dziecko elementu fieldset

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <fieldset>
    <legend>Twoje dane</legend>
  
    <label>Imię: <input></label>
    <label>Nazwisko: <input></label>
   </fieldset>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "legend" jest element "fieldset", dla którego wspomniany element "legend" jest pierwszym elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "fieldset", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "legend".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <form>
   <fieldset>
    <legend>Proszę podać <b>Twoje dane</b> <small>wymagane</small></legend>
  
    <label>Imię: <input></label>
    <label>Nazwisko: <input></label>
   </fieldset>
  
   <button type="submit">zatwierdź</button>
  </form>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "legend" jest wyłącznie tekst oraz elementy HTML, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Proszę podać", element "b" oraz element "small", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "legend".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <legend> ... </legend>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline-block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu legend

legend {
 display:inline-block;
 padding-left:2px;
 padding-right:2px;
}

Interpretacja elementu legend

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak